Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, to je současný název státní školy, která se po celou dobu své existence věnuje výuce dovedností a znalostí souvisejících s užitou grafikou. Užitá grafika se v průběhu 20. století stala významným komunikačním nástrojem lidské společnosti. Velký podíl na jejím vývoji v posledním období má rozvoj informačních technologií, který se velmi výrazně promítá i do výukového programu školy.

Základním výukovým programem školy je grafický design na střední škole a interaktivní grafika s kresbou a ilustrací v médiích na vyšší odborné škole. Výchozí instituce, Státní grafická škola (založená v roce 1920), měla výukový program postavený na reprodukčních technikách, výuce knihařství a fotografie, tedy vše tíhnoucí spíše k řemeslným profesím. S tím by současná škola nevystačila.

Čtyřletá Střední umělecká škola Václava Hollara má dva obory, oba jsou zakončeny maturitní zkouškou a ke studiu přijímáme zájemce po dokončení základní školy. Více informací o přijímacím řízení na střední školu najdete zde.

Vysoké nároky na profesionalitu a rychlý vývoj oboru vedly od školního roku 2004/2005 k otevření Vyšší odborné školy, nástavbového studia pro absolventy středních škol,obor Interaktivní grafika. Tříleté studium zakončené absolutoriem je zaměřeno na prohloubení dovedností v grafickém designu, zejména ve využívání nových trendů v počítačové grafice v oblasti 2D a 3D. Při výuce oboru vzdělání Kresba a ilustrace v médiích klademe značný důraz právě na kresbu, která je výchozím a neopomenutelným prvkem každého výtvarného počinu. Vycházíme z předpokladu nezastupitelnosti kresby při záznamu výtvarné myšlenky v počátku tvůrčího procesu. Více informací o přijímacím řízení na oba obory najdete zde.

Pro studenty obou stupňů vzdělávání jsou důležitým motivačním faktorem výstavy pořádané školou nebo přímo studenty. Pedagogům dávají možnost sledovat umělecký vývoj školy a studentům jsou objektivním podkladem k sebehodnocení. Součástí studia jsou plenérové pobyty a poznávací zájezdy za architekturou, sbírkami muzeí a galerií nebo návštěvy významných výstav u nás i v zahraničí. Snahou pedagogů školy je studentům co nejvíce přiblížit jejich budoucí profesi na základě konkrétních úloh. Spolupracujeme s řadou firem a reklamních agentur – ze studentských návrhů plakátů, billboardů, poutačů, kalendářů, firemních značek, potisků látek nebo tapet se vybírají ty nejlepší pro realizace, což je pro studenty velkou motivací. Propojení školní výuky s praktickým životem, nezůstává pouze u grafických návrhů. Studenti se zabývají navrhováním a realizací velkoplošných maleb v interiérech mateřských škol nebo dětských oddělení nemocnic a přitom se procvičují v přípravě k týmové práci.

Spolupráce s vysokými školami
Univerzita Karlova v Praze
Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
Spolupráce se středními školami
Střední škola módního a grafického designu v Lysé nad Labem
Spolupráce se zahraničními školami
Stredná umelecká škola Trenčín                                Slovenská republika
Stredná odborná škola Ladislava Bielika Levice     Slovenská republika

Spolupráce s firmami
Bohemia Design
Corttrade
Creative contact
Albatros

Škola je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory (www.vytvarne-skoly.cz).

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz

Adresa: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara
Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha 3
Tel: 267 310 215-6, Fax: 271 732 504 

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, všechna práva vyhrazena