Aktuálně

 

 

11. 09. 2017

Výstava U zlatého kohouta 2017

Dne 7. 11. 2017 proběhla vernisáž výstavy v galerii U zlatého kohouta.

Více...
11. 09. 2017

Termíny podzimních kurzů

Zveřejňujeme termíny pro podzimní kurzy věcného a figurálního kreslení, kurzy malby a kurzy počítačové grafiky. Všechny informace o přihlašování naleznete v dokumentu.

08. 09. 2017

Den otevřených dveří střední škola

Zveme všechny zájemce o studim na střední škole na den otevřených dveří, který bude ve středu 20. září od 17:00 h. Dozváte se veškeré informace o studiu, talentových zkouškách a přípravných kurzech.

07. 09. 2017

Pozvánka - Hollarka v prostoru

Pozvánka - galerie U zlatého kohouta - Hollarka v prostoru - 7.9. - 27.9.2017

04. 09. 2017

Rozdělení 1.A do skupin

Seznam 1. ročníku střední školy po skupinách najdete zde.

28. 08. 2017

Zahájení školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku pro žáky střední školy i studenty vyšší odborné školy proběhne v pondělí 4. září v 9:00 v učebně č. 15. Žáci prvního ročníku střední školy potom čeká rozřazovací test do skupin z anglického jazyka (vezměte s sebou psací potřeby).

V úterý budou mít žáci a studenti třídnické hodiny s třídními učiteli od 8 do cca 10 h. Rozdělení do tříd:
1.A (M. Selucká) - uč. 22
2.A (H. Raiterová) - uč. 12
3.A (K. Novotná) - uč. 24
4.A (K. Brůhová) - uč. 17

1VA (Š. Klas) - knihovna
2VA (L. Gemrotová) - uč. 32
2VB (P. Sivko) - uč. 31
3VA (L. Holá) - uč. 27

Od středy 6. 9. bude výuka podle rozvrhu. O možném seznamovacím dni pro 1. ročník SŠ budou žáci informováni v úterý 5. 9.

20. 06. 2017

Uchazeč přijatý po náhradním termínu

Po náhradním termínu byl přijat uchazeč s registračním číslem 69. Termín pro zaplacení školného na zimní semestr 2017/2018 je 7. 7. 2017. Do tohoto termínu uhraďte částku 2500 Kč, č.ú. 2002130000/6000. Jako variabilní symbol uvede uchazeč své rodné číslo a do poznámky své jméno a příjmení. Nezaplacením školného v určené lhůtě ztrácí přijatý uchazeč nárok na zahájení studia a škola může místo něj přijmout další uchazeče.

15. 06. 2017

Výsledky talentových zkoušek na VOŠ

Seznam přijatých uchazečů do programu Interaktivní grafika pro školní rok 2017/2018 s dalšími důležitými informacemi najdete zde.

13. 06. 2017

Seznam pozvaných k pohovoru

Zde najdete seznam uchazečů pozvaných k zítřejšímu pohovoru a další podrobnosti.

13. 06. 2017

Informace k pohovorům

Seznam uchazečů pozvaných k zítřejším pohovorům a další podrobnosti týkající se průběhu pohovorů zveřejníme dnes po 15té hodině zde a také na vývěsce ve vestibulu školy.

29. 05. 2017

Schůzka rodičů nastupujícího 1. ročníku

V úterý 30. 5. od 17:00 h se koná schůzka pro rodiče nastupujícího prvního ročníku. Seznámíme Vás se vším, co potřebujete vědět před začátkem školního roku a představíme třídní učitelku. Schůzka se bude konat v učebně v prvním patře v pravo.

10. 04. 2017

Třídní schůzky pro rodiče žáků SŠ

V e středu 26. dubna od 17:00 se konají třídní schůzky pro rodiče žáků střední školy. Budeme Vás informovat o prospěchu a chování.

1. ročník (H. Raiterová) - učebna 17
2. ročník (K. Novotná) - učebna 24
3. ročník (O. Dušek) - učebna 12
4. ročník (M. Selucká) - učebna 25

07. 03. 2017

Gryfest 2017

13. ročník Gryfestu .
Festival krátkých animovaných filmů studentů Vyšší odborné školy Václava Hollara.
Letošní téma je „Blackout“. Z promítaných filmů vybere během večera odborná porota tři, které ocení. V rámci večera budou uvedeny také studentské filmy FAMU, která bude hostem Gryfestu.
Vstup na akci je volný.

Více...
08. 02. 2017

Den otevřených dveří VOŠ 2017

 15.2.2017 Den otevřených dveří VOŠ

Více...
06. 02. 2017

Seznam přijatých na SŠ od 1. 9. 2017

Zde zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů ke studiu na střední škole, obor vzdělání Grafický design pro školní rok 2017/2018. V dokumentu naleznete i poučení pro přijaté a nepřijaté uchazeče.

24. 01. 2017

Vyhlášení přijímacího řízení do VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje kritéria pro přijímací řízení pro uchazeče o studium na vyšší odborné škole, program vzdělání Interaktivní grafika, školní rok 2017/2018 zde.

18. 01. 2017

Den otevřených dveří pro vyšší odbornou školu

Zveme uchazeče o studium ve školním roce 2017/2018 v programu Interaktivní grafika na den otevřených dveří 15. února od 17ti hodin. Dozvíte se veškeré informace o studiu a talentových zkouškách.

12. 01. 2017

Seznam úspěšných a neúspěšných uchazečů

Výsledky talentové zkoušky (kdo uspěl a neuspěl) uvádíme zde.

10. 01. 2017

Informace o sdělení výsledků talentové zkoušky

Podle novely školského zákona došlo ke změně v oznamování výsledků přijímacího řízení. Do 20. ledna od nás dostanete Sdělení o výsledku talentové zkoušky (jestli uchazeč uspěl nebo neuspěl). Mezi 5. a 15. únorem zveřejníme na webu seznam přijatých uchazečů (začíná jim běžet 10ti denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku) a nepřijatým uchazečům rozešleme Rozhodnutí o nepřijetí, na jehož základě se mohou odvolat.

31. 10. 2016

Vyhlášení přijímacího řízení 2016/2017

Ředitel školy vyhlašuje kritéria pro přijetí na střední školu do oborů vzdělání Grafický design a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu pro školní rok 2016/2017.

U obou oborů vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře. Nezapomeňte vyplnit zaměření u oboru Grafický design.

05. 10. 2016

Druhý Den otevřených dveří

Pro zájemce o studium na střední škole pořádáme druhý den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 15. listopadu od 17:00. Přijďte si poslechnout informace o studiu a talentových zkouškách.

30. 09. 2016

Informace ze dne otevřených dveří

Děkujeme Vám za velmi početnou účast na dni otevřených dveří. Zde najdete užitečné informace, které by se Vám mohli hodit. Pokud potřebujete další informace, jsme Vám k dispozici na tel. 272 111 224 nebo e-mailu info@hollarka.cz

27. 09. 2016

Poslední volná místa v kurzech

Zbývají poslední volná místa v přípravných kurzech kreslení, malby a počítačové grafiky. Přeškrtnuté termíny kurzů jsou již obsazené.

31. 08. 2016

Pro 1. ročníky

Prosíme žáky a studenty 1. ročníků střední i vyšší odborné školy aby si s sebou do školy vzali minimálně 200 Kč jako základní vklad na účet v jídelně. Jídelna se bude vyřizovat ve čtvrtek nebo v pátek. Děkujeme

24. 08. 2016

Začátek školního roku

Zahájení školního roku pro žáky a studenty proběhne ve čtvrtek 1. září v 9:00 v učebně č. 15. Žáci prvního ročníku střední školy potom čeká rozřazovací test do skupin z anglického jazyka (vezměte s sebou psací potřeby).

24. 08. 2016

Zahajovací porada

Zahajovací porada před začátkem školního roku se koná v úterý 30. 8. 2016 od 9:00 hodin v knihovně školy.

15. 06. 2016

Informace pro uchazeče o studium na VOŠ

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejníme nejpozději zítra (čtvrtek 16.6.) do 16. hodiny. Odvolání proti nepřijetí ke studiu posílejte až po doručení Rozhodnutí o nepřijetí, které budeme rozesílat začátkem příštího týdne. Domácí práce si vyzvedávejte mezi 8. - 16. hodinou v pracovní dny.

26. 02. 2016

Aero 2016

 22. 2. 2016 se konal již 12. večer animovaných filmů studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy
s názvem „Gryfest“. Téma letošního ročníku bylo „ Pranostiky a přísloví“. Nejlepšímu filmu, který byl vybrán odbornou porotou v průběhu večera byla udělena již tradiční cena „ Gryf „.

Tuto cenu získal film Terezy Pospíšilové „Hon“.

Více...
03. 02. 2016

Erasmus +

Naše škola dostala letos již podruhé grant na projekt v rámci prgramu Erasmus+ (mobilita osob v odborném vzdělávání).
Díky tomu mohlo již 20 studentů získat pracovní a jazykové zkušenosti ve firmách ve Španělsku, Portugalsku, Anglii a Německu.
Letos v březnu vyjede dalších 16 studentů.

Více...
20. 01. 2016

Vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ pro šk. rok 2016/2017

Ředitel Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy V. Hollara vyhlašuje kritéria pro přijetí na vyšší odbornou školu, školní rok 2016/2017.

18. 01. 2016

informace pro rodiče nepřijatých uchazečů

Prosíme rodiče nepřijatých uchazečů, kteří chtějí podat odvolání, aby tak učinili až po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí. V odvolání musí být uvedeno číslo jednací dokumentu, na který se odvoláváte! Děkujeme

08. 01. 2016

Informace k talentovým zkouškám

Prosíme všechny účastníky talentových zkoušek, aby se dostavili do školy včas. Přikládáme další informace ohledně vyzvednutí prací a oznámení výsledků talentové zkoušky.

02. 11. 2015

Erasmus+ informační schůzka

Dne 4. 11. 2015 ve 13:00 v knihovně školy se koná informační schůzka o možnosti našich studentů zúčastnit se zahraniční pracovní stáže Erasmus+ v Anglii, Portugalsku, Španělsku a Německu.
Stáž bude probíhat v březnu 2016. Na schůzce se podělí o své zkušenosti v zahraničních firmách studenti naší školy, kteří se již této stáže zúčastnili.
 

24. 09. 2015

Přijatí na VOŠ po 2. kole

Na vyšší odbornou školu jsme přijali dva uchazeče s registračními čísly 1 a 5.

Seznam přijatých uchazečů (pouze registrační čísla, bez jmen) s výsledky talentové zkoušky byl zveřejněn na webových stránkách školy (www.hollarka.cz/aktualne) a ve vestibulu školy dne 24. 9. 2015. Tím se považuje rozhodnutí o přijetí podle novely Školského zákona č. 472/2011 Sb. za doručené a začíná běžet lhůta 15 dnů pro zaplacení školného na první semestr školního roku 2015/2016.
Školné je třeba zaplatit do 9. 10. 2015 ve výši 2.500,- Kč hotově u sekretářky paní Kochové nebo bezhotovostní platbou na účet číslo 2002130000/6000. Jako variabilní symbol uvede uchazeč své rodné číslo a do poznámky své jméno a příjmení. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Nezaplacením školného v určené lhůtě ztrácí přijatý uchazeč nárok na zahájení studia a škola může místo něj přijmout další uchazeče.

Přijatí uchazeči se účastní výuky podle rozvrhu od úterý 29. 9.! Oba jsou zařazení do třídy 1VA – 2. skupiny. Rozvrh hodin naleznete na našem webu.

Informace pro nepřijaté uchazeče
Škola bude rozesílat Rozhodnutí o nepřijetí, na základě kterého můžete podat odvolání proti nepřijetí ke studiu. V rozhodnutí budou uvedeny výsledky jednotlivých úkolů u talentové zkoušky. Odvolání mohou podat pouze ti, kteří splnili minimum 100 bodů za talentovou zkoušku, nezapočítávají se domácí práce.
 

26. 08. 2015

Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel vyšší odborné školy, vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy 2. kolo talentové zkoušky do vzdělávacího programu: 82-41-N/11 Interaktivní grafika pro školní rok 2015/2016. 

19. 08. 2015

Zahájení školního roku 2015 - 2016

Zahájení školního roku VOŠ a SUŠ se koná 1. 9. 2015 v 9:00 v učebně č. 15. První ročník střední školy poté absolvuje rozřazovací test z angličtiny (vezměte si s sebou psací potřeby).
Seznamovací kurz prvního ročníku SŠ od 2. do 4. 9. 2015.


Zahajovací pedagogická porada se koná ve čtvrtek 27. 8. 2015 v 9.00 hod. v knihovně školy. 

16. 06. 2015

Krumlov ArtRoom 2015

6.6.2015 proběhla v rámci fotografického festivalu OAFF v Českém krumlově soutěž studentů středních a vyšších odborných škol - ArtRoom. V rámci této soutěže získala čtvrté místo studentka třetího ročníku Gabriela Balounová za dílo "Hranice mezi svobodou a závislostí". Gratulujeme.

Více...
16. 06. 2015

Vernisáž Galerie 10 2015

Dne 4.6.2015 proběhla vernisáž výstavy v Galerii 10 ma Praze 10. Vernisáž uvedla PhDr. Lucie Holá a zazpívala Michaela Gemrotová. Proběhl také křest katalogu k 95. výročí založení školy.

Více...
12. 06. 2015

Den otevřené školy 2015

ZVEME VŠECHNY SOUČASNÉ I BÝVALÉ PEDAGOGY, STUDENTY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY NA PROHLÍDKU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÁCLAVA HOLLARA .

ŠKOLA BUDE OTEVŘENA DNE 29. 6. 2015 PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVÝCH 95. NAROZENIN. OTEVŘENO BUDE OD 9.00 h DO 17 h

10. 06. 2015

Pozvánka na oslavu výročí

Hollarka pořádá u příležitosti 95. výročí od založení den otevřené školy. V pondělí 29. 6. od 9 do 17 hodin si můžete prohlédnout vystavené práce, popovídat se současnými a bývalými učiteli i žáky školy.

10. 06. 2015

Informace k talentové zkoušce na VOŠ

Termíny pro talentovou zkoušku na VOŠ jsou dva: 15. nebo 16. června. Zkouška probíhá vždy jen v jednom dni, uchazeči si vyberou, který den talentovou zkoušku vykonají. Ve středu 17. 6. se konají pohovory pouze pro pozvané. Seznam pozvaných k pohovoru bude zveřejněn zde a ve vestibulu školy.

26. 05. 2015

Hollarka 95 let pozvánka

 Plakát k výstavě 95 let Hollarky

Více...
23. 05. 2015

Zkouškové období Letní semestr 2015

Změny jsou vyhrazeny – sledujte své e-maily a nástěnku školy. 

Více...
06. 05. 2015

Dokumenty k maturitní zkoušce

Do sekce Střední umělecká škola/Aktuální informace byly vloženy dokumenty s rozpisem ústních maturit a témata odborné maturitní práce.

24. 04. 2015

II. ročník Sympozia v Rivaloru

II. ročník Sympozia v Rivaloru

Sympozium „PAESAGGI – LANDSCAPE – KRAJINA“ proběhlo v galerii paní Karin Raisové Chiono ve dnech 13. 4. – 19. 4. 2015, která zaštítila oba ročníky, ve městě Rivaloro nedaleko Turína v Itálii.

Účastnily se studentky III. ročníku VOŠ Tereza Dvořáková, Aneta Klímová a Táňa Válková. Jejich práce byly instalovány na výstavě v Rivaloru, která byla hojně navštěvována a byl o ni velký zájem nejen u odborného publika. 

Více...
15. 04. 2015

Výstava Grafika v Pardubicích

VÝSTAVA GRAFIKA V GALERII CHODBA, NOVÁ 282, PARDUBICE

Více...
01. 04. 2015

Soutěž prací studentů 2015

Na přehlídce prací studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory ČR získala cenu žáků SUŠ, Ostrava Andrea Szelesová za animovaný film Malady. Gratulujeme.

Více...
20. 03. 2015

Aero 2015 proběhlo

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se v kině AERO konal již 11. ročník krátkých studentských animovaných filmů.

Studenti 1. ročníku Vyšší odborné školy obor Interaktivní grafiky předvedli své práce na téma „BAJKY“.

Odborná porota pod vedením prof. akad. mal. Jiřího Barty vybrala nejlepší film.

Zvítězil snímek Lukáše Fürsta.

Byly také promítnuty úspěšné filmy z ateliéru animované tvorby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Více...
11. 03. 2015

Gabriela Balounová ArtRoom

Gabriela Balounová, studentka 3. roč. SUŠ postoupila v nové celostátní soutěži ARTROOM podpořenou Visegrádským fondem do II. Kola mezi posledních 14 autorů.
Gratulujeme!!!
www.sam-magazine.sk/sutaz-art-room

09. 03. 2015

Upravený rozpis kurzů

Termíny kurzů byly aktualizovány s ohledem na zájem uchazečů. Nový rozpis kurzů najdete zde.

05. 03. 2015

Aero 2015

Plakát Aero 2015

Více...
04. 02. 2015

Vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ 2015/2016

Škola vyhlašuje kritéria pro přijímání uchazečů vyšší oborné školy do studijního programu Interaktivní grafika pro školní rok 2015/2016. Podrobnosti najdete zde.

14. 01. 2015

Výstava - ak. mal. Ivan Brtna

Ve středu 14. 1. 2015 od 16:30 h se koná vernisáž výstavy našeho dlouholetého kolegy, pana Ivana Brtny v přízemí České spořitelny Vinohradská 180, Praha 3.

14. 01. 2015

Výsledky přijímacího řízení SUŠ - 2015/2016

Seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů s bodovým ohodnocením jednotlivých úloh naleznete zde. Prosím, věnujte pozornost také poučení, které je uvedeno v závěru dokumentu.

25. 10. 2014

Vyzvednutí exponátů Designblok 2014

Designblok končí 31. 10. 2014. Všechny vystavené exponáty si účastníci musí vyzvednout buď v pondělí 3. 11. nebo úterý 4. 11. Od 9 – 14 h přímo v budově Stavební spořitelny ČS, Vinohradská 180.

Kdo si nevyzvedne v těchto termínech práce, musí počítat s tím, že vzhledem k omezené kapacitě školy, budou exponáty přesunuty do temného sklepení školy a škola nadále neručí za jejich bezpečnost nebo poškození.

Další informace ohledně vyzvednutí exponátů na čísle 602 611 066 paní Kochová, sekretariát SUŠ a VOŠ Václava Hollara.

20. 10. 2014

Vyhlášení přijímacího řízení na SUŠ, šk. rok 2015/2016

Ředitel školy vyhlašuje podmínky a kritéria přijímacího řízení pro střední uměleckou školu, školní rok 2015/2016. Přijímat se bude do oboru vzdělání Grafický design a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.

15. 10. 2014

Studentský design 2014

V rámci Designbloku 2014 probíhá výstava Studentského designu v prostorách Stavební spořitelny České spořitelny, Vinohradská 180, Praha 3. Výstavu pořádá Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory, VOŠ a SUŠ Václava Hollara v Praze a Soukromá uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni. Výstava končí 31.10.2014

Více...
26. 09. 2014

Den otevřených dveří II.

Pro zájemce o studium na střední škole pořádáme druhý den otevřených dveří v úterý 7. 10. 2014 od 17:00 hodin. Dozvíte se veškeré podrobnosti o studiu a talentových zkouškách.

26. 08. 2014

Zaahájení školního roku

Ve školním roce 2014/2015 se poprvé setkáme v pondělí 1. 9. v 9:00 hodin v učebně 15 (1. patro naoproti schodišti). Po krátkém uvítání si třídy rozeberou jejich třídní učitelé. První ročník Střední školy čeká rozřazovací test z angličtiny (od 9:30), vezměte s sebou psací potřeby.

2. 9. budou třídnické hodiny, kdy vyřešíme všechny náležitosti pro začátek školního roku a od středy bude probíhat standardní vyučování podle rozvrhů.

Tento program platí pro střední školu i vyšší odbornou školu.

25. 06. 2014

Výsledky 2. kola talentových zkoušek na SUŠ

Po 2. kole talentových zkoušek budou do 1. ročníku školního roku 2014/2015 přijati uchazeči s registračními čísly 2 a 5. Souhrnné výsledky, pořadí a důležité poučení najdete zde.

23. 06. 2014

Informace pro uchazeče z 2. kola TZ na střední školu

Vzhledem k nutnosti vypsání náhradního termínu talentové zkoušky pro střední školu, zveřejníme výsledky z 2. kola ve čtvrtek 26. 6. dopoledne. Děkujeme za pochopení.

13. 06. 2014

Talentové zkoušky na VOŠ - informace

Pokud se účastníte talentových zkoušek na vyšší odbornou školu, můžete přijít  buď v pondělí 16. nebo v úterý 17. 6. Nemusíte nám sdělovat termín, kdy se zúčastníte. Škola pořádá v pondělí i v úterý vždy zkoušky na oba obory.

28. 05. 2014

Změny v rozvrhu 2. - 6. 6.

Vzhledem k ústním maturitním zkouškám, které budou probíhat od 2. 6. věnujte, prosím, pozornost upravenému rozvrhu na toto období. Týká se střední školy . - 3. ročníku. Změny jsou vyznačeny oranžově.

21. 05. 2014

Akce Srdce Poděbrady

 Student 1. ročníku Vyšší odborné školy Roman Kelbich se zúčastnil soutěže o návrh 28 mírových srdcí pro 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad. Jeho design zastupující srdce České republiky byl vybrán k realizaci.

Více...
24. 04. 2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel VOŠ a SUŠ V. Hollara vyhlašuje kritéria pro přijímání do 2. kola do oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design.

24. 04. 2014

Středeční kurz kreslení odpadá

Kurz věcného a figurálního kreslení ak. mal. Jany Truksové ve středu 7. 5. odpadá. Náhradní lekce bude v červnu.

15. 04. 2014

Páteční kurz odpadá

Vzhledem k velikonočním prázdninám odpadá páteční kurz (18. 4.) ak. mal. Jana Stosse.

08. 04. 2014

Po desáté v Aeru

Ve středu dne 2. 4. 2014 proběhl již po desáté v kině AERO večer Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara. Promítaly se krátké animované filmy studentů 1. ročníku VOŠ na téma „Hate Free Culture“ proti xenofobii a jiným formám nenávisti. Tuto akci každoročně podporuje Městská část Prahy 3.

Součástí večera byl i výběr nejlepšího filmu. V porotě byly osobnosti jako je filmový režisér pan Juraj Jakubisko, akad. soch. a mal. Jaroslav Róna , JUDr. Eva Klusáčková, fotograf Lukáš Houdek a vítězska předchozího ročníku studentka Hana Hoskovcová. Porota udělila 1. cenu „GRYFF“ studentu Jiřímu Tyrolovi za jeho snímek TOVÁRNA.

K příležitosti 10. výročí VOŠ vyšlo také DVD „Best of Hollarka 2004-2014“ – s vítěznými filmy z každého ročníku, které bylo slavnostně pokřtěno panem režisérem Jurajem Jakubiskem.

Více...
06. 03. 2014

AERO 2014, již 10. ročník GRYFESTU

Zveme vás do kina Aero 2. 4. 2014 v 18.00 na promítání studentských animovaných filmů 1. ročníku VOŠ. Tento soutěžní festival se letos koná již po desáté a oslavíme i 10. let od založení Vyšší odborné školy.


 

Více...
05. 02. 2014

Termíny jarních kurzů 2014

Bylo zahájeno přihlašování na jarní termíny kurzů. Podrobnosti najdete zde.

15. 01. 2014

Výsledky přijímacího řízení 2014/2015

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů podle registračních čísel s výsledky jednotlivých úloh najdete zde. Čtěte pozorně i poučení uvedené v závěru dokumentu.

13. 01. 2014

Oznámení uchazečům o studium na SUŠ

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Hodnocení výsledků talentové zkoušky bude ukončeno nejpozději v pátek 17. 1. do 12:00 h.
Seznam přijatých uchazečů (pouze s registrační čísla, bez jmen) bude zveřejněn na našich webových stránkách (www.hollarka.cz/aktualne) a na vstupních dveřích školy. Tím se považuje rozhodnutí o přijetí podle novely Školského zákona za doručené a začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (ZL). Zákonným zástupcům přijatých uchazečů budeme navíc rozesílat doporučený dopis.
Veškeré telefonické dotazy směřujte na zástupkyni školy, ing. L. Rygerovou. Je k dispozici od pondělí 20. 1. Do té doby nám nechte, prosím, čas na zpracování výsledků. Děkujeme
 

07. 01. 2014

Betlémy 2013

A ještě vzpomínka na Hollarovy betlémy... 

Více...
16. 12. 2013

Výstava pedagogů 2013

V listopadu proběhla v Galerii 10 výstava pedagogů VOŠ a SUŠ Václava Hollara. 

Více...
07. 11. 2013

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 8. 11. ředitelské volno z důvodu nepřítomnosti většiny pedagogů, kteří se podílejí na instalaci výstavy. Ruší se výuka ve všech třídách kromě předmětu Ovi (1VA na UK).

08. 10. 2013

Výjezd Aachen Září 2013

23.9. -28.9. se uskutečnil první výjezd studentů v rámci programu Comenius. Studenti z Německa, Holandska, Slovenska a naší školy se sešli v Aachenu / BRD /, aby spolupracovali na prvním projektu. Výsledky viz. foto. Video z Aachenu najdete ZDE


Více...
08. 10. 2013

Výstava v galerii U Zlatého kohouta 2013

Dne 1. 10. byla zahájena výstava studentských prací Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara, v galerii U Zlatého kohouta v Michalské ul., Praha 1. Výstava se koná od 1.10. do 30.10.2013. Studenti prezentují své práce z výtvarné přípravy, figurálního kreslení, grafických technik, prostorových disciplín, fotografie a interaktivní grafiky. Těšíme se, že naši výstavu navštívíte.  

Více...
25. 09. 2013

Cena podzimních kurzů

Nová cena za kurzy věcného a figurálního kreslení, kurzy malby a kurz malířských technik je 3.630,- za 12 lekcí. Cena kurzu počítačové grafiky a grafického designu je 11.313,50 Kč. Rozpis kurzů s novými cenami najdete zde.

27. 08. 2013

Zahájení nového školního roku

V pondělí 2. 9. od 8:00 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 v učebně 15, v 1. patře. Žáky 1. ročníku střední školy čeká od 9:00 rozřazovací test z anglického jazyka v učebně 12.
Program na další dny: v úterý třídnické hodiny, rozvrh, atd., od středy výuka podle rozvrhu

Prosíme všechny, aby se seznámili s aktualizovaným školním řádem zde na webu.

18. 06. 2013

Návštěva Berufskolleg, Aachen a SUŠ, Trenčín

14. června naši školu navštívili studenti a profesoři z aachenské Berufskolleg a trenčínské SUŠ oděvní, se kterými bychom rádi v budoucnosti spolupracovali, především pak v rámci výměnných pobytů, projektů a studentských stáží. 1.A  skupinu studentů a tří německých a tří slovenských kolegů doprovodila do Rudolfina na komentovanou prohlídku M. A. Dita Baker.

Více...
17. 06. 2013

Schůzka rodičů budoucího 1. ročníku

V úterý 18. 6. od 17:00 se koná schůzka rodičů 1. ročníku šk. roku 2013/2014. Dozvíte se informace o studiu, o pomůckách na začátek studia, seznámíme Vás s paní třídní učitelkou. Budoucí žáky školy také rádi uvítáme.

30. 04. 2013

Aachenské prameny

Tyto informace se týkají pouze druhého ročníku. 

Více...
08. 04. 2013

studentský design 2013

Naše škola se zúčastnila soutěže o nejlepší studentský design středních výtvarných škol, která se konala v Opavě ve dnech 27. 3. - 3. 4. 2013. Soutěžní exponáty byly na velmi vysoké úrovni. Naše škola se zde opět velmi úspěšně umístila- student VOŠ Matyáš Trnka získal 3. místo a ocenění Laureát soutěže a studentka 4. roč. SOŠ Kateřina Hubená získala 18. místo a ocenění Laureát soutěže. K posouzení bylo vybráno 132 prací, porota ocenila 33 prací, které uvidíme na Design bloku v Praze.  Našim studentům gratulujeme!

25. 03. 2013

maturitní ples

proběhl 14. 3. 2013 v klubu Roxy. Ples s názvem "Česká klasika"  se opravdu vydařil. Třída pana profesora Klase zorganizovala ples v duchu české klasiky tak přesvědčivě, že měl člověk pocit, že je na plese nějakého českého národnostního spolku z dob F. L. Věka - kroje, trikolóry apod. Celou atmosféru umocnilo působivé divadelní představení, kdy hlavní roli měl sám pan profesor Klas a spolu se studenty se nám postaral o nezapomenutelný zážitek......Více vám zprostředkují fotografie z plesu, které najdete zde

Více...
25. 02. 2013

Aero 2013

 21. 2. 2013 proběhl v kině Aero již 9. ročník festivalu animovaných filmů studentů Hollarky GRYFEST, tentokrát na téma Staré pověsti české. Tento již tradiční oblíbený večer se odehrává ve znamení soutěže krátkých animovaných filmů studentů 1. ročníku VOŠ. Pozoruhodné je, že tito studenti vytvoří svůj film během jednoho semestru, film je zároveň jejich klauzurní prací.
Snímky hodnotila porota složená ze známých osobností, jako je ak. mal. Jaroslav Róna, novinář Jan Charvát, majitelka galerie Kotelna paní Eva Kočová, hudebník Hugo Toxxx a náš student, který loni v této soutěži zvítězil. Hostem večera byla Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická z Jihlavy se svými velmi profesionálně zpracovanými filmy. Z Jihlavy je přijel uvést pan ředitel Milan Dušák a student-jeden z tvůrců filmu. Dalším váženým hostem byla bývalá starostka Prahy 3, paní Milena Kozumplíková.
Během večera byly uvedeny další dva velmi zajímavé filmy z Hollarky – snímek Martina Pošty a ze střední školy film Katky Hubené.
Cenu Gryf nakonec získala Anna Hoskovcová se snímkem „Libuše“ a na 2. a 3. místě se umístily filmy Matouše Svěráka a Magdalény Kašparové.
Z ohlasů diváků a poroty bylo zřejmé, že festival měl opět úspěch. Filmy nejen pobavily, všichni obdivovali také jejich výtvarnou i technickou úroveň. Vybrané filmy dále posíláme do Mezinárodních soutěží animovaného filmu jako je Anifest a Anifilm.
Příští rok nás čeká jubilejní desátý Gryfest, budeme se těšit a všechny příznivce animovaného filmu a naší školy srdečně zveme…..

Více...
07. 02. 2013

Výsledky po náhradním termínu TZ

Po náhradním termínu talentové zkoušky bude ke studiu do oboru Grafický design pro školní rok 2013/2014 přijat uchauzeč s reg. číslem 122. Čtěte pozorně poučení.
Výsledky náhradního termínu TZ

17. 12. 2012

Totem 2012

V předmětu Invenční kreslení (VOŠ) vznikl pod vedením Mg.A Kateřiny Brůhové totem. Je k vidění na chodbě školy. Pro fotogalerii klikněte zde.

Více...
06. 01. 2013

Oznámení školy pro II. Ročník:

Oznámení školy pro II. Ročník:
Škola požádala metodika prevence rizikového chování z pedagogicko-psychologické poradny ( Dr. Maruškovou ) o intervenci ve 2. ročníku, která bude zaměřena na besedu o tématech třídy, o zdravém životním stylu. Setkání bude realizováno v průběhu školního roku 2013, dle časových možností školy a PPP.
V Praze dne 4. ledna 2013
Školní metodik prevence rizikového chování Katarína Novotná
Třídní učitel Zbyněk Fojtů
Ředitel školy Bohumír Gemrot
 

23. 11. 2012

Návštěva Aachen 2012

Na Hollarce proběhla první kontaktní schůzka se zástupci obdobné německé školy v Aachenu. Rozvíjí se nová spolupráce. 

Více...
29. 10. 2012

Singapur 2012

Společný projekt Base Secondary School of Singapure – Hollarka

Více...
22. 10. 2012

Artis Pictus 2012

Naši studenti se zúčastnili výtvarné soutěže mladých umělců Artis Pictus.
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara byla v této soutěži z 25-ti uměleckých škol vyhlášena jako nejlepší.
Děkujeme zúčastněným za vzornou reprezentaci a gratulujeme.

17. 10. 2012

Vyhlášení přijímacího řízení 2013/2014

Ředitel školy vyhlašuje termíny a kriteria přijetí pro školní rok 2013/2014, střední školu, obor vzdělání Grafický design.

04. 10. 2012

Designblok 2012

Od 1.10. vystavujeme na Designbloku v Praze, Hybernské ul. 5 /Šporkovský palác, prostor 223/. Prezentujeme design svítidel, který vyhrál cenu Grand Prix Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a měleckořemeslnými obory /autorka Lenka Tomanová/. Svítidla vznikla ve spolupráci s firmami Bohemia Design a Corian. 

19. 09. 2012

Důležitá informace

Vzhledem k striktnímu stanovení času pro obědy a výuku TV na vedlejší škole (OA Hovorčovická) jsme nuceni opět upravit časy zvonění a čas pro polední přestávku (nově od 13:20 do 14:10, tj. mezi 6. a 7. vyučovací hodinou). Na oběd do školy U Vin. hřbitova máme povoleno chodit pouze mezi 13:50 a 14:10. Do jídelny budou žáci a studenti vstupovat přes dvůr hollarky, zadním vchodem. Cena za oběd je 25 Kč. Nadále platí možnost stravování v SZŠ Ruská ulice.
Nový rozpis přestávek platí od pondělí 24.9. Od tohoto dne je také možné chodit na obědy do OA Hovorčovická.
Děkujeme za pochopení

27. 08. 2012

Zahájení školního roku

Školní rok 2012/2013 zahájíme v pondělí 3. 9. v 9.00 hodin v učebně č. 15 v 1. patře. Platí pro střední i vyšší odbornou školu. Poté si třídy rozeberou třídní učitelé. Předpokládaný konec je v 10.00 hodin.

POZOR! 1. ročník SUŠ absolvuje v pondělí rozřazovací test z angličtiny! S sebou tužky.

V úterý 4.9. budou třídnické práce a od 5. 9. výuka podle rozvrhu.

21. 06. 2012

Seznam pomůcek pro 1. roč. SUŠ

Do Dokumentů byl přidán Seznam pomůcek pro 1. ročníky SUŠ pro oba obory vzdělávání.

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz

Adresa: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara
Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha 3
Tel: 267 310 215-6, Fax: 271 732 504 

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, všechna práva vyhrazena