Střední umělecká škola

Obor Grafický design

Čtyřleté studium je možné absolvovat ve dvou oborech. Grafický design (kód 82-41-M/05) nahradil od 1. 9. 2010 Propagační výtvarnictví a je to obor, který prošel za řadu let nečekaným vývojem.

Ukázat více...

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Škola má od roku 1999 i samostatný obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (kód oboru 82-41-M/037).

Ukázat více...

Vyučované předměty

Prohlédněte si seznam vyučovaných předmětů v oboru Grafický design a v oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu...

Ukázat více...

Přijímací řízení

 

Podle novely školského zákona došlo ke změně v oznamování výsledků přijímacího řízení. Do 20. ledna od nás dostanete Sdělení o výsledku talentové zkoušky (jestli uchazeč uspěl nebo neuspěl). Mezi 5. a 15. únorem zveřejníme na webu seznam přijatých uchazečů (začíná jim běžet 10ti denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku) a nepřijatým uchazečům rozešleme Rozhodnutí o nepřijetí, na jehož základě se mohou odvolat.

Úspěšnost uchazeče si můžete ověřit zde.

 

Ukázat více...
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz

Adresa: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara
Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha 3
Tel: 267 310 215-6, Fax: 271 732 504 

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, všechna práva vyhrazena