Přijímací řízení

 

Podle novely školského zákona došlo ke změně v oznamování výsledků přijímacího řízení. Do 20. ledna od nás dostanete Sdělení o výsledku talentové zkoušky (jestli uchazeč uspěl nebo neuspěl). Mezi 5. a 15. únorem zveřejníme na webu seznam přijatých uchazečů (začíná jim běžet 10ti denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku) a nepřijatým uchazečům rozešleme Rozhodnutí o nepřijetí, na jehož základě se mohou odvolat.

Úspěšnost uchazeče si můžete ověřit zde.

 

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz

Adresa: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara
Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha 3
Tel: 267 310 215-6, Fax: 271 732 504 

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, všechna práva vyhrazena