Vyšší odborná škola

Vzdělávací program Interaktivní grafika

Potřeba využití nových technologií a metod jako výrazového prostředku a spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy dovedla naši školu v roce 2004 k založení Vyšší odborné školy a vytvoření vzdělávacího programu Interaktivní grafika (kód oboru 82-41-N/11).
Škola je státní, roční poplatek za studium činí 5.000 Kč. Jedná se o tříleté denní studium zakončené absolutoriem. V předmětu Interaktivní grafika, připravíme studenty k práci v oborech spjatých s užitou a animační grafikou, studenti se naučí ovládat animační 2D a 3D programy (např. Macromedia Flash nebo Maxon Cinema 4D, Adobe programy). Mezi další předměty patří cizí jazyky ( angličtina, němčina), figurální kreslení, dějiny umění, počítačová grafika, písmo, typografie, ovládání interaktivity, invenční přípravné kreslení, multimediální atelier, odborná praxe organizovaná ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a firmou Creativconection. Studenti mají možnost každoročně prezentovat svoje animované filmy v kině Aero, účastnit se workshopů na festivalech animovaného filmu Anifest Teplice a Anifilm Třeboň

Ukázat více...

Vzdělávací program Kresba a ilustrace v médiích

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara v Praze otevřela od září 2008 nový vzdělávací program Kresba a ilustrace v médiích (kód oboru 82-41-N/07. Rozhodli jsme se pro tento program, nejen z důvodu rozšíření nabídky studentům, ale tradicí naší školy je klást důraz na rozvíjení řemeslné a kresebné zkušenosti studentů zároveň s invencí a moderním pojetím tvorby.
Při výuce tohoto vzdělávacího programu značný důraz na kresbu, která je výchozím a neopomenutelným prvkem každého výtvarného počinu. Vycházíme z předpokladu nezastupitelnosti kresby při záznamu výtvarné myšlenky v počátku tvůrčího procesu. Ve výuce pak dále směřujeme ke kresbě jako svébytnému, někdy i konečnému produktu. Celou výuku prostupuje snaha nalézt u studenta osobitý kultivovaný grafický projev. To však předpokládá dlouhodobé studium, trénink vizuální paměti, tříbení formy, ale i rozvíjení imaginace a svým způsobem i určitého filozofického postoje. Jde nám o to, aby se absolvent školy uměl vyjádřit kresbou, malbou– a pak přistupoval ke zpracování úkolu v dalších médiích.

Ukázat více...

Vyučované předměty

Prohlédněte si seznam vyučovaných předmětů oboru Interaktivní grafika a oboru Kresba a ilustrace v médiích...

Ukázat více...

Přijímací řízení

 

Seznam přijatých uchazečů do programu Interaktivní grafika pro školní rok 2017/2018 s dalšími důležitými informacemi najdete

zde

.

 


 

 

 

Ukázat více...

Školné na VOŠ

Školné na vyšší odborné škole činní 5 000 Kč za školní rok, je splatné ve dvou splátkách po 2 500 Kč.

Termíny plateb: za zimní semestr vždy do 15. 10. příslušného roku a za letní semestr vždy do 15. 2. příslušného roku

Nově přijatí uchazeči platí první školné ihned po přijetí ke studiu.

Č. účtu pro platby školného: 2002130000/6000, VS rodné číslo studenta

Ukázat více...
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz

Adresa: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara
Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha 3
Tel: 267 310 215-6, Fax: 271 732 504 

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, všechna práva vyhrazena