Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje kritéria pro přijímací řízení pro uchazeče o studium na vyšší odborné škole, program vzdělání Interaktivní grafika, školní rok 2017/2018zde.

Prosíme uchazeče o studium aby nejpozději 31. 5. 2017 podali kompletně vyplněnou přihlášku ke studiu, a to buď osobně nebo poštou na adresu školy. Skenované dokumenty neakceptujeme. Na přihlášce musí být vyplněné potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře i známky ze střední školy (možno nahradit ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení). Uveďte telefonický i emailový kontakt. Přílohou přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě maturitní vysvědčení nemáte, doručte ho ihned po obdržení.

Škola pořádá pro zájemce o studium ještě druhý den otevřených dveří v úterý 25. 4. 2017 od 17:00 hodin.

 

 


 

 

 

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz

Adresa: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara
Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha 3
Tel: 267 310 215-6, Fax: 271 732 504 

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, všechna práva vyhrazena