Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

PŘÍPRAVNÉ KURZY A KURZY FIGURÁLNÍHO KRESLENÍ - ŠTĚPÁN KLAS

příprava nejen pro talentové zkoušky. Letos budeme otvírat opět přípravné kurzy.

Tentokrát ale bude zápis probíhat elektronicky a veškeré info I NÁVOD K PŘIHLAŠOVÁNÍ najdete ZDE V ZÁLOŽCE KURZY.

TERMÍNY MÝCH LETOŠNÍCH KURZŮ s přihlašovacími kódy:

PONDĚLÍ 15:00-17:25 - kód pro přihlašování k tomuto kurzu je ŠK_01

ÚTERÝ 15:00-17:25 - kód pro přihlašování k tomuto kurzu je ŠK_02

ak. soch. Štěpán Klas

(1. semestr – 12 lekcí, 1 lekce = 3 hodiny (180 minut), celkem 36 hodin)

 ________________________________________________

PŘÍPRAVNÉ KURZY

jsou určeny převážně pro zájemce o studium na naší škole a to jak na střední tak na vyšší odborné. Pomohou studentům v přípravě na talentovou zkoušku při kreslení hlavy podle živého modelu nebo při zvládnutí kresleného zátiší 1:1. Studenti se učí techniku kresby, perpektivu a zároveň mají možnost osobních konzultací nad svými domácími pracemi.

 

KURZY FIGURÁLNÍHO KRESLENÍ

jsou určeny pro středně pokročilé žáky a studenty, kteří už mají základní znalosti jak s perspektivou a kompozicí, tak i s obecnou technikou kresby. Jejich cílem je vedle cílené přípravy na různé typy talentových zkoušek (na střední umělecké či vyšší odborné školy) zdokonalení a zlepšení kresebných schopností v oblasti portrétu a částečně i celé figury.

Kurzy probíhají v tříměsíčních cyklech, ve kterých je student částečně seznámen s anatomií, stavbou a konstrukcí lebky, živé hlavy, případně figury. Každý semestr je rozdělen zhruba do 3-4 výtvarných částí, které na sebe plynule navazují. Začínají kresbou lebky (celkem cca 9 hodin), na kterou navazuje kresba podle sádrových předloh (celkem cca 9 hodin), na kterou navazuje kresba podle živých modelů (celkem cca 18 hodin). Na konci každé tematické části probíhá společné hodnocení všech kreseb a dílčí konzultace se studenty.

Studenti si své práce odnášejí domů a v případě talentových zkoušek je mohou uplatnit v rámci vlastních domácích prací.

V případě zájmu a dotazů kontaktujte Š. Klase – tel.: 272 111 250, mob.: 723 559 459.

fotografie z kurzů naleznete pod složkou KURZY v GALERII ŠKOLY zde pod složkou kurzy