Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Situace s přístupem do školy je následující:

  1. Je povolena přítomnost žáků, kteří konají maturitní zkoušku na střední škole nebo absolutorium na vyšší odborné škole. Při maturitních zkouškách nebo absolutoriu ve vyšší odborné škole či při přijímacím řízení je nutné zachovávat odstupy mezi osobami minimálně 1,5 m a dodržet počet osob v místě zkoušky při ústních zkouškách (přijímacím pohovoru) maximálně 15. Pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m.
  2. Je povolena přítomnost žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy.
  3. Je povolena přítomnost studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky.
  4. Je možná realizace praktického vyučování, a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast není povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Praktické vyučování (keramika, modelování, výtvarná příprava apod.) si budou vyučující organizovat podle zájmu žáků.
  5. Od 8. června 2020 je umožněna přítomnost žáků a studentů za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 osob. Konzultace je třeba vždy domluvit předem s konkrétním vyučujícím.

 

! Nařizuje se, aby žák (jeho zákonný zástupce), student, účastník přijímacího řízení nebo osoba z řad veřejnosti, která přijde jako přihlížející k maturitním zkouškám, poskytla před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

! Jakákoli osoba, která je osobně přítomna ve škole musí být bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

 

 

Ak. mal. Bohumír Gemrot, v.r.

V Praze dne 27. 5. 2020