Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Plán školního roku 2018 – 2019

27. 8. nástup správní zaměstnanci

29. 8. 9.00 hod. nástup do zaměstnání, PEDAGOG.

PORADA SUŠ a VOŠ + Výtvarná katedra

Září

3. 9. 9.00 hod. zahájení školního roku

od 9.30 schůzka studentů s třídními učiteli

4. 9. 8.00 – 12.00 hod. práce s třídními

5. 9. výuka podle rozvrhu

3. 9. – 5. 9. Státní maturita / spádová škola /

5. 9. odevzdat tematické plány VOŠ

10. 9. – 9.00. hod. absolutoria podzim / VOŠ /

12. 9. – 8.00. hod. zkoušky IG / VOŠ /

11. 9. – 9.00. hod. náhradní klauzury KI / VOŠ /

14. 9. – 15.9. ředitelské volno akce „Trupeta“

do 15. 9. dokončit klasifikaci a praxe VOŠ

do 24. 9. 3. roč. VOŠ IG, KI odevzdá témata pro praktickou AP

19. 9. 17.00 hod. den otevřených dveří SUŠ

do 27. 9. dokončit doklasifikace SUŠ

28. 9. státní svátek

Říjen

15. 10. – ve 13.00 PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ

24. 10. v 16.00 (?) Výstava ke 100. výr. republiky

28. 10. státní svátek / neděle /100 let

29. 10. – 30.10. Podzimní prázdniny

do 31. 10. vyhlásit talentovou zkoušku SŠ

31.10. den otevřených dveří SUŠ

25. 10 – 29. 10 Designblok 2018

Listopad

6. 11. –7. 11. zasedání asociace uměleckých škol

12. 11. ve 13.00 PEDAGOGICKÁ PORADA SUŠ

12. 11. v 17. 00 hod. třídní schůzky SŠ

17. 11. státní svátek / sobota /

22. 11– 24.11 Schola Pragensis 2018-výstava školy

Do 30. 11. odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ

Prosinec

do 3. 12. odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce /řediteli školy/

18.12. ukončení výměny střešních oken

22. 12. - 2. 1. 2019 vánoční prázdniny

Do 31. 12. inventura hmotného majetku

2019

leden

čtvrtek 3. 1. nástup do školy 2. pololetí

3. 1.23. 1. zkouškové období VOŠ IG, KI (1., 2., 3. roč.)

7. 1. – 8. 1. talentové zkoušky SUŠ

9.1. - 15.1. klauzurní práce SUŠ

24. 1. Zahájení letního semestru

14. 1– 1. 2. praxe 2. roč. IG a 3. roč. KI VOŠ

23. 1. 13.00 PEDAGOGICKÁ PORADA SUŠ

24. 1. – 9.00 klauzury Interaktivní grafika (1. roč.)

25. 1. – 8.00 klauzury Interaktivní grafika (2. roč.)

29. 1. – 9.00 klauzury Kresba a ilustrace v médiích (1. roč.)

31. 1.  vysvědčení SŠ

Únor

1. 2. pololetní prázdniny SŠ

11. 2. – 17. 2. jarní prázdniny

4. 2. Zahájení letního semestru pro 2. roč. IG VOŠ

6. 2. Dokončení klasifikace VOŠ

18. 2. ve 13.00 PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ

26. 2. v 17.00 Den otevřených dveří VOŠ (IG)

Březen

20. 3. – v 18.00 hod. kino Aero 1. roč. VOŠ

Duben

18.4. – 22.4. velikonoční prázdniny

29. 4. ve 14.00 PEDAGOGICKÁ PORADA a závěrečná 4. roč. SŠ

29.4. od 17.00 do cca 19.00 hod. třídní schůzky

Květen

7. 5 – 12. 5. Anifilm Třeboň

2.5. – 15.5. společná část MZ

13.5. – 24.5. praktická MZ 4.roč.

15. 5. v 17.00 Den otevřených dveří VOŠ (IG)

20. 5. – 7. 6. zkouškové období 3. roč. VOŠ

27.5. – 31.5. volný týden 4.roč.

červen

3.6. – 7.6. PROFIL. A ústní společná MZ

3. 6. - 21. 6 . zkouškové období 1., 2., roč. VOŠ

3. 6. – 21. 6. Klauzurní práce SUŠ

Do 31. 5. přihlášky na VOŠ

3. 6 odevzdání absolventské práce VOŠ

3. 6. instalace absolventských prací VOŠ

do 7. 6. odevzdání domácích prací VOŠ k TZ

5. 6. porada VOŠ

10. 6. – 14. 6. volný týden VOŠ 3. roč.

10. 6. - 11. 6. talentové zkoušky VOŠ IG

12. 6. pohovory

do 20. 6. maturitní vysvědčení

17. 6. ABSOLUTORIA VOŠ KI, IG

24. 6. v 9.00 klauzury 1. roč. VOŠ IG

25. 6. v 9.00 klauzury 1. roč. VOŠ KI

26. 6. v 8.00 klauzury 2. roč. VOŠ IG

14. 6. – 4. 7. (10.6-28.6) ? praxe 1. VOŠ IG

25. 6. závěrečná PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ a SŠ

28. 6. ukončení vyučování ve 2. pololetí.