Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Rozpis výuky ve škole od 11. 5. 2020 – aktualizováno 11. 5. 2020

Od 11. 5. 2020 nastupují do školy žáci čtvrtého ročníku střední školy a studenti třetího ročníku vyšší odborné školy, a to výhradně za účelem ukončení studia. Ostatní žáci a studenti mají možnost na základě předběžné domluvy s vyučujícím přijít na konzultaci, doklasifikaci nebo opravnou zkoušku.

Před prvním vstupu do školy je každý žák nebo student povinen odevzdat ve vrátnici školy podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zletilí se podepisují sami, u nelze-tilých nesmí chybět podpis rodičů. Bez tohoto prohlášení nebude umožněn vstup do školy. Prohlášení je možné stáhnout na webu školy zde.

Distanční výuka nadále trvá.

Náhradní rozvrh 4. A od 25. do 29. 5.