Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Změny v organizaci vzdělávání od pondělí 7. 12. 2020

 

  • pro 4. ročník střední školy a 3. ročník vyšší odborné školy se nic nemění, mají nadále prezenční výuku ve škole (u střední školy bez TV)
  • 1. a 2. ročník VOŠ má od 7. 12. kompletní prezenční výuku ve škole
  • u 1. – 3. ročníku střední školy bude probíhat „střídavá“ týdenní výuka ve škole, ve všech předmětech podle rozvrhu (kromě TV) takto: - první týden od 7. do 11. 12. u tříd 1.A, 2.A a 3.A (1.B, 2.B a 3.B se učí distančně – doma, samostudiem a plní úkoly zadané vyučujícími)

- druhý týden od 14. do 18. 12. u tříd 1.B, 2.B a 3.B (1.A, 2.A a 3.A se učí distančně – doma, samostudiem a plní úkoly zadané vyučujícími)

U předmětů, které má celý ročník pohromadě (např Čj, M, Obn apod.) není možné zajistit současně prezenční výuku i distanční výuku, proto budou žáci, kteří se ten týden učí doma,  převážně pracovat formou samostudia na základě zadání od vyučujícího.

V budově školy i v jídelně jsou všichni povinni nosit ochran dýchacích cest a při vstupu si dezinfikovat ruce!

Žáci a studenti mohou chodit na oběd do jídelny v sousední škole mezi 11:30 a 12:00.

 

  1. 12. 2020

 

Ing. Lenka Jurníčková