Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Přechod výuky na distanční vzdělávání

Vláda svým rozhodnutím omezila denní výuku na středních a vyšších odborných školách a od 5. do 16. října stanovuje povinnost přejít na distanční výuku.

Distanční výuka bude probíhat ve všech předmětech a účast pro žáky a studenty bude povinná. Komunikace bude probíhat na platformě Teams, ke které mají přístup vyučující i žáci/studenti. Může obsahovat asynchronní (off-line) výuku i synchronní (on-line) výuku v předmětech, kde je to možné, a v době, kdy je konkrétní předmět na rozvrhu.

Účast žáků a studentů na distanční výuce se eviduje.

Absenci při distanční výuce posuzuje vyučující podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Např. při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák/student pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebo se studentem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. 

Přípravné kurzy pořádané školou

Kurzy věcného a figurálního kreslení budou od 5. října probíhat podle harmonogramu se zvýšeným důrazem na hygienické podmínky. Před každou lekcí jsou účastníci kurzu povinni vydezinfikovat si ruce, po celou dobu musejí mít roušku a dodržují rozestupy minimálně 2 metry.

Kurz malby začne z důvodu nemoci lektora 14. 10. a termíny do té doby upřesníme. Hygienická omezení pro něj platí stejně jako pro kurzy kreslení.

V Praze dne 1. 10. 2020

Ak. mal. Bohumír Gemrot ředitel školy

Dokument v pdf ke stažení zde