...

Tomáš Chmelíř, DiS.
Učitel předmětů: počítačová grafika, informatika