Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyšší odborná škola
a Střední umělecká škola
Václava Hollara, Hollarovo nám. 2, Praha 3

Hollarovo nám. 2
Praha 3
130 00 Praha 3

Vedení školy

Ak. mal. Bohumír Gemrot

ředitel
 

Ing. Lenka Jurníčková

zástuplkyně ředitele
 

Ing. Jitka Dostalíková

ekonomka

 

Mgr. Libuše Gemrotová Prudíková

vedení VOŠ
konzultace pro uchazeče na VOŠ (poplatek za konzultaci 100 Kč)
 

MgA. Kateřina Brůhová

vedení výtvarné katedry
 

Doc. ak. mal. Ondřej Šmerda

konzultace pro uchazeče na SŠ (poplatek za konzultaci 100 Kč)

 

Mgr. Ivana Kochová

sekretariát
 
 

Renáta Mattanelli

hospodářka