Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyšší odborná škola
a Střední umělecká škola
Václava Hollara

Hollarovo nám. 2
Praha 3
130 00 Praha 3

Vedení školy

Ak. mal. Bohumír Gemrot

ředitel

Ing. Lenka Jurníčková

zástuplkyně ředitele

Ing. Jitka Dostalíková

ekonomka

Mgr. Libuše Gemrotová Prudíková

vedení VOŠ
konzultace pro uchazeče na VOŠ (poplatek za konzultaci 100 Kč)

Ak.soch.Zbyněk Fojtů

vedení výtvarné katedry

Ak. mal. Ondřej Šmerda

konzultace pro uchazeče na SŠ (poplatek za konzultaci 100 Kč)

Mgr. Ivana Kochová

sekretariát

Renáta Mattanelli

hospodářka