Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Návrhová a realizační tvorba

Obecný cíl

Předmět Návrhová a realizační tvorba umožňuje žákům realizaci vlastního či zadaného audiovizuálního díla při využití nejmodernějších digitálních technologií v oblasti 3D grafiky, VFX editace a střihu videa.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

  • získali teoretické i praktické znalosti a dovednosti voblasti 3D počítačové grafiky
  • získali praktické znalosti z oblasti vizuálních efektů a tvorby kompozic
  • byli schopni efektivně pracovat s videem, pochopili technologie střihu a publishingu
  • obdrželi komplexní představu o 3D tvorbě a navazujících technologií
  • pochopili souvislosti mezi jednotlivými obory vizuální tvorby, od kresby, přes 3D, VFX, střih až publishing
  • byli připraveni na vstup do profesionální praxe v oblasti 3D grafiky, VFX a střihu

Charakteristika učiva                                                                                   

Jedná se o povinný předmět, který je součástí profilové maturitní zkoušky v rámci maturitního předmětu Technologie. Předmět Návrhová a realizační tvorba je v rámci vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů zahrnuta v Technologické a technické přípravě a Návrhové a realizační tvorbě.