Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Malířské techniky

Předmět seznamuje s malbou, jako samostatným výtvarným oborem. Malba je vyučována nejen formou praktickou. Student se nejprve teoreticky seznámí s řadou malířských technik a jejich    historickým vývojem. V tomto předmětu je studentovi umožněno plně rozvinout malířský talent a na základě teoretických znalostí programu jej dále rozšiřovat. Student je seznámen s malířskými technikami tak, aby mohl dále pracovat naprosto samostatně.