Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Malířské techniky

Předmět seznamuje s malbou, jako    samostatným výtvarným oborem. Malba je vyučována nejen     formou praktickou. Student se   nejprve teoreticky seznámí s řadou malířských tech-nik a jejich    historickým vývojem. V tomto předmětu je studentovi umožněno plně rozvinout malířský talent a na   základě teoretických znalostí programu jej  dále rozšiřovat. Student je seznámen s malířskými technikami tak, aby mohl dále pracovat naprosto samostatně.