Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Potřeba využití nových technologií a metod jako výrazového prostředku a spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy dovedla naši školu v roce 2004 k založení Vyšší odborné školy a vytvoření vzdělávacího programu Interaktivní grafika (kód oboru 82-41-N/11).

Škola je státní, roční poplatek za studium činí 5.000 Kč. Jedná se o tříleté denní studium zakončené absolutoriem. V předmětu Interaktivní grafika, připravíme studenty k práci v oborech spjatých s užitou a animační grafikou, studenti se naučí ovládat animační 2D a 3D programy (např. Adobe Animate nebo Maxon Cinema 4D, Adobe Creative Cloud). Mezi další předměty patří cizí jazyky (angličtina, němčina), figurální kreslení, dějiny umění, počítačová grafika, písmo, typografie, ovládání interaktivity, invenční přípravné kreslení, multimediální atelier, odborná praxe organizovaná ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a firmou Creativconection. Studenti mají možnost každoročně prezentovat svoje animované filmy v kině Aero, účastnit se workshopů na festivalech animovaného filmu Anifest Teplice a Anifilm Liberec.

Každý semestr je ukončen obhajobou klauzurní práce a celé studium končí studenti vykonáním absolutoria, které se skládá ze zkoušky z anglického jazyka, teoretické zkoušky z odborných předmětů (dějiny umění, počítačová grafika, ovládání interaktivity) a absolventské práce spojené s obhajobou.

Absolvent vzdělávacího programu Interaktivní grafika se uplatní jako samostatný designer nebo člen designérského týmu 2D, 3D statických a animovaných produktů. Jako člen mezioborového týmu při tvorbě vzdělávací programů pro distanční vzdělávání (muzea, knihovny) a trojrozměrné grafiky pro zábavní průmysl. Uplatní se jako tvůrce počítačových her, aplikací i v oblasti volného umění.