Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Dějiny ilustrace

Předmět dějiny ilustrace navazuje svým    specificky probíraným učivem na   vyučovací látku hlavního předmětu Kresba – ilustrace. Studenti se  v  předmětu seznámí s  kulturním prostředím a  vývojem výtvarného umění prostřed-nictvím dějin knižní kultury, plakátu a  grafického designu, fotografie a  filmu    se  specializací na animovaný film  a  to  vše   jak   ve  světových souvislostech, tak v  kontextu českých dějin.  Seznámí se nejen s historickými fakty, ale i  s  posledními poznatky, kdy do umělecké tvorby zasahují nové technologie a  studenti se tak dovedou orientovat v  nových tendencích současného umění.