Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Počítačová grafika - předmět SUŠ

   Předmět Počítačová grafika umožňuje žákům realizaci vlastního či zadaného grafického návrhu. Cílem je maximální využívání nejnovějších digitálních technologií v oblasti grafického designu.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci

  • získali teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti počítačové grafiky
  • dokázali rozlišit konkrétní tiskové technologie a zvolili správný postup zpracování daného návrhu
  • získali komplexní představu o digitálních médiích
  • pochopili souvislosti mezi jednotlivými obory uplatňujícími se v rámci grafickém designu
  • byli připraveni na vstup do profesionální praxe v oblasti grafického designu

                                                               

   Jedná se o povinný předmět, který je součástí profilové maturitní zkoušky v rámci maturitního předmětu Technologie. Počítačová grafika je v rámci vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů zahrnuta v Technologické a technické přípravě a Návrhové a realizační tvorbě.

Předmět Počítačová grafika se vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku s dotací dvou hodin týdně. Těžiště výuky spočívá ve zvládnutí základního softwaru používaného v praxi při tvorbě grafického designu. Zároveň je akcentována předtisková příprava dokumentů. Žák je tak systematicky připravován na přechod do profesionální praxe.