Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Figurální kreslení - předmět SUŠ

Cílem vyučování figurální kresby je ovládnutí zobrazení lidské postavy v detailu i v celku, v různých formátech i technikách. Aby až absolvent jednou dospěje k vlastnímu uměleckému výrazu a názoru –  ať už bude takový názor jakýkoliv – byl ve své práci schopen stavět na pevném základě daném mu předchozím studiem.

Vzhledem k dlouhé historii figurální kresby a malby, k vrcholným dílům minulých období, s nimiž se každý musí pak na své umělecké tvorbě chtě-nechtě poměřovat, jde o práci velmi obtížnou, přenášející výsledky teprve postupně a dlouhodobě

Jde však i o úkol velmi zajímavý a krásný.