Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Střední odborná škola

MgA. Kateřina Brůhová (zástupce pedagogů)
Vladimír Kotouč (zástupce rodičů)
PhDr., MBA Gabriela Pecičová (zástupce zřizovatele)

Vyšší odborná škola

Mgr. Katarína Pastorková (zástupce pedagogů)
Ivana Minářová (zástupce studentů VOŠ)
Filip Brükner, (zástupce zřizovatele)
PhDr., MBA Gabriela Pecičová, (zástupce zřizovatele)

Zápis z rady školy konané dne 22. 10. 2018