Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Typografie

Cílem předmětu je seznámení žáků se základy typografie a vytváření základních dovedností, které si žák osvojí na praktických cvičeních, při kterých získá znalosti o principech typografické kompozice. Předmět pojímá současnou typografii na základech jejího vlastního vývoje, úzce souvisí s předměty Písmo a Dějiny umění. Žáci využívají k samostatné tvorbě návrhu program Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a primárně program Adobe InDesign. Jsou schopni správně vybrat a používat typ písma.  Ve výuce je věnována pozornost k tvorbě dokumentů, počítačové typografii a grafice, kompozici a estetice dokumentů, práci s barvou. Součástí žákovy samostatné práce, která je ve výuce patrná, je navíc zpracování dvou referátů na téma “Český a zahraniční typograf světového významu” se zpracováním grafického výstupu – plakátu, inspirovaného tvůrcem. Při hodnocení žáků a jejich samostatné obhajoby práce, je kladen důraz na schopnost kvalitního estetického vyjádření, samostatnost, zájem o další způsoby vyjádření v grafickém designu a typografii. Žáci jsou hodnoceni na základě testu, kvality zpracování zadané práce, orientačního zkoušení, přihlíží se i k aktivitě v hodinách.

V rámci možností je součástí výuky tématická exkurze, návštěva galerie či muzea.