Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Tvarování propagačních materiálů

V tomto předmětu se studenti učí pracovat s různými materiály používanými v propagační tvorbě. Jejich činnost spočívá nejen v prostorovém ztvárnění různých těles, segmentů do architektury, ale i v ručním zpracování knižní vazby, hlubokých paspart a originálním řešením různých spoptřebitelských obalů. Cílem předmětu je získání manuální zručnosti a estetického cítění pro dané úkoly.