Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Maturita

Školní rok 2020/2021

Společná část maturitní zkoušky – pro všechny obory vzdělání

 • povinné zkoušky:
  • Český jazyk a literatura (didaktický test)
  • Cizí jazyk nebo matematika (didaktický test)
 • nepovinné zkoušky:
  • Cizí jazyk (druhý cizí jazyk nebo pokud si žák v rámci povinných zkoušek zvolil matematiku; didaktický test)
  • Matematika (pokud si žák v rámci povinných zkoušek zvolil cizí jazyk; didaktický test)
  • Matematika rozšiřující (didaktický test)

Profilová část maturitní zkoušky – obor vzdělání Grafický design

 • povinné zkoušky:
  • Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
  • Cizí jazyk (pokud si žák předmět zvolil v rámci povinných zkoušek ve společné části; písemná práce a ústní zkouška)
  • Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
  • Technologie (ústní zkouška)
  • Grafický design (pro zaměření GD; praktická zkouška)
  • Audiovizuální tvorba (pro zaměření AT; praktická zkouška)
 • nepovinné zkoušky:
  • Cizí jazyk (pokud si žák předmět zvolil v rámci nepovinných zkoušek ve společné části; písemná práce, ústní zkouška)
  • Figurální kreslení (praktická zkouška)

Profilová část maturitní zkoušky – obor vzdělání Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

 • povinné zkoušky:
  • Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
  • Cizí jazyk (pokud si žák předmět zvolil v rámci povinných zkoušek ve společné části; písemná práce a ústní zkouška)
  • Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
  • Technologie (ústní zkouška)
  • Vytváření (praktická zkouška)
 • nepovinné zkoušky:
  • Cizí jazyk (pokud si žák předmět zvolil v rámci nepovinných zkoušek ve společné části; písemná práce, ústní zkouška)
  • Modelování (praktická zkouška)

Školní seznam literárních děl k maturitě

Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem