Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Základy fotografie

Cílem předmětu Základy fotografování je získání celkového přehledu o vývoji fotografie, jejích směrech, technologických postupech, které využívá, zvládnutí práce s HW i SW zařízeními. Předmět Základy fotografování sestává z teorie a praktických cvičení jak v ateliéru, tak i v exteriéru. Je součástí obsahového okruhu Návrhová a realizační tvorba. Jedná se o povinný předmět profilové části maturitní zkoušky, který je součástí maturitní zkoušky z Technologie. Výuka je realizována ve třetím a čtvrtém ročníku dotací dvou hodin týdně. Předmět poskytuje žákům vědomosti o fotografickém procesu teoreticky i pomocí praktických cvičení, a to jak z oblasti analogové fotografie, tak i digitální.