Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Základy fotografie

Předmět základy fotografie mají studenti třetího a čtvrtého ročníku střední školy a studenti VOŠ na oboru ilustrace od prvního do třetího ročníku. Během ateliérových cvičení se studenti postupně seznamují s digitální zrcadlovkou, ateliérovým vybavením tak, aby vše mohli samostatně používat. Součástí výuky ve třetím ročníku střední školy a prvním VOŠ je práce s analogovou technologií, spojená s klasickým černobílým procesem ve fotokomoře. Za jednotlivá čtvrtletí a semestry studenti odevzdávají úkoly a výstavní soubory na zadaná témata. Nedílnou součástí digitální fotografie je také postprodukce, nebo - li práce s Photoshopem a příprava da­t k tisku. Součástí hodin jsou projekce našich i světových fotografů, různých fotografických žánrů a dějiny fotografie od vzniku cca do roku 1945.