Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Dějiny umění

Předmět Dějiny umění poskytuje studentům širokou umělecko historickou orientaci v oblastech evropského a českého výtvarného umění. Studenti se seznamují s historickým prostředím a na základě těchto znalostí dovedou chápat souvislosti s tendencemi projevujícími se ve výtvarném umění. Důraz je kladen na získání přehledu ve vývoji a v charakteristických znacích jednotlivých slohů a směrů, na jejich formativní vliv na dalších obdobích, především na současnost.