Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Modelování

Studium v předmětu modelování je zaměřeno na klasickou sochařskou výuku, která spočívá ve zvládnutí tvarování hmoty v sochařské hlíně a sádře. Důležitou součástí vzdělávání je vnímání prostorových vazeb, objemových proporcí a také práce v různých typech exteriérů. Modelování je také součástí komplexní výtvarné výuky s důrazem na mezipředmětovou spolupráci jak s výtvarnými, tak i teoretickými předměty.

Vyučování probíhá v prvním, druhém a třetím ročníku, cílem výuky je naučit studenty výtvarně myslet, zdokonalovat se ve znalosti lidské figury a také se rozvíjet v oblasti abstraktní a nefigurativní. Tyto dovednosti mohou studenti v budoucnu uplatnit při studiu na vysoké škole nebo při své tvůrčí práci.