Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Grafický design - předmět VOŠ

Předmět navazuje a zároveň spojuje učivo z několika dalších předmětů v rámci speciálního odborného vzdělávání. Studenti zde prakticky využívají zkušenosti a nabyté vědomosti z odborných předmětů Písmo, Typografie, Počítačová grafika, zároveň zde   zpracovávají kresebné předlohy ze zadaných úkolů v předmětu Kresba – ilustrace. V samostatném předmětu Grafický design se   studenti učí   koncepčně řešit a výtvarně zpracovávat úkoly z různých oblastí užité a propagační grafiky. Studenti se též naučí graficky zpracovávat knihu v  jejích různých modifika-cích s  různou literární náplní. U všech  těchto úkolů jde především o výtvarné spojení kresby s písmem, obrazem a textem.