Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Klasické grafické techniky

Předmět seznamuje studenty s oborem originální umělecké grafiky. Kresba zde   dostává další nové    možnosti a  prostřednictvím klasických technik tisku  se stává definitivním uměleckým útvarem. Cílem  předmětu je  studenty zasvětit do  kategorizace jednotlivých technik a  seznámit je  s  jejich    historickým vývojem. V  součinnosti s  úkoly  v  hlavním předmětu Kresba a  ilustrace je  studentům umožněno realizovat výtvarné záměry v  některé ze  zvolených technik. Výsledný grafický list kromě své   primární funkce tištěného originálu může být  užit  přímo jako  oučást knižního tvaru, nebo může být   jako  autorský základ dále  zpracováván pro  současná média. Úlohou programu je  také    výchova k  profesionální zodpovědnosti autora ve   smyslu etického přístupu k problematice grafického originálu a reprodukční rozmnoženiny.