Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Klasické grafické techniky

Předmět seznamuje studenty s oborem originální umělecké grafiky. Kresba zde dostává další nové možnosti a prostřednictvím klasických technik tisku se stává definitivním uměleckým útvarem. Cílem předmětu je studenty zasvětit do kategorizace jednotlivých technik a seznámit je s jejich historickým vývojem. V součinnosti s úkoly v hlavním předmětu Kresba a ilustrace je studentům umožněno realizovat výtvarné záměry v některé ze zvolených technik. Výsledný grafický list kromě své primární funkce tištěného originálu může být užit přímo jako součást knižního tvaru, nebo může být jako autorský základ dále zpracováván pro současná média. Úlohou programu je také výchova k profesionální zodpovědnosti autora ve smyslu etického přístupu k problematice grafického originálu a reprodukční rozmnoženiny.