Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Grafický design - předmět SUŠ

Grafický design je hlavní předmět stejnojmenného oboru vzdělávání. Vyučuje se ve třetím a čtvrtém ročníku a přímo navazuje na předmět Výtvarná příprava, který je vyučován v prvních dvou ročnících studia.

V předmětu Grafický design se studenti seznamují s různými oblastmi tohoto oboru a mají tak možnost profilovat svůj vlastní budoucí výtvarný vývoj směrem, pro který mají největší předpoklady. Výuka začíná zjednodušením kresby do piktogramu a jednoduchého loga. Dále se studenti seznámí s problematikou tvorby plakátu a to zejména v jeho grafické ikonické podobě. Zkusí vyjádřit lapidární grafickou zkratkou myšlenku zadaného tématu a zpracují návrh i s kompletním řešením typografie. Přitom mají stále možnost využít i klasické malířské či kreslířské techniky a přes scan je vložit do výsledného návrhu zpracovaném na počítači v programech Adobe. V dalších úkolech studenti zpracují vlastní návrh komiksu, poštovní známky (ilustrace i design), návrh grafické koncepce knižní edice či obalu CD. Na konci každého pololetí zpracovávají studenti právě z Grafického designu tzv. klauzurní práci.

Ve čtvrtém ročníku studenti navrhují sadu knižních ilustrací a grafickou koncepci knihy, řeší tvorbu loga pro komerční společnost včetně jeho vizualizace a návrhu základního manuálu loga, tedy koncepci jednotného vizuálního stylu. Na konci prvního pololetí zpracují studenti další klauzurní práci a na konci druhého pak tzv. Mistrovskou práci – většinou ucelenou komunikační kampaň na konkrétní téma. Na závěr studia pak zpracovávají praktickou maturitní práci z Grafického designu na jedno z předložených témat a práci pak veřejně prezentují před maturitní komisí.