Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Ak. mal. Bohumír Gemrot

ředitel
 

Ing. Lenka Jurníčková

zástuplkyně ředitele
 

Ing. Jitka Dostalíková

 
ekonomka
 

Mgr. Libuše Gemrotová Prudíková

vedení VOŠ
konzultace pro uchazeče na VOŠ (poplatek za konzultaci 100 Kč)
 

MgA. Kateřina Brůhová

vedení výtvarné katedry
 

Ak. mal. Ondřej Šmerda

konzultace pro uchazeče na SŠ (poplatek za konzultaci 100 Kč)