Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Kalendář akcí

Plán školního roku 2020 – 2021

24.8. nástup správní zaměstnanci

26.8. v 9.00 hod. nástup do zaměstnání, pedagogové -

PORADA SUŠ a VOŚ + Výtvarná katedra

 

Září

1.9. v 9.00 hod. zahájení školního roku -  9.00 - schůzka studentů s třídními učiteli, test angličtina

2.9. 8.00 – 12.00 hod. práce s třídními

3.9. výuka podle rozvrhu

7.9. - 8. 9. absolutoria podzimní termín

8.9 ve 14.30 klauzury podzimní termín VOŠ KI a IG

1.-3.9. státní maturita / spádová škola /

9.9. - 9.00 hod. klauzurní postupová zkouška (2. roč. IG) 

15. 9. - doklasifikace VOŠ

15.9. - odevzdání tematických plánů –pedagogové VOŠ

do 27. 9. - 3. roč. VOŠ IG odevzdá témata pro praktickou absolventskou práci

30. 9. absolvenské práce - témata

28. 9. státní svátek (pondělí)

        

 

Říjen

5. 10. Ve 13.30 Pedagogická porada VOŠ

6. 10. – 11. 10.  Anifilm Liberec

13. 10. 14. 10. jednání asociace výtvarných škol Karlovy Vary

26. 10. a 27. 10.  ředitelské volno

28. 10. státní svátek /středa/

29. 10. – 30. 10.  podzimní prázdniny

6. 10. – 11. 10. Designblok

do 31. 10. vyhlášení talentové zkoušky SŠ

Listopad

17. 11. státní svátek

18. 11. ve 13.00  PEDAGOGICKÁ PORADA SUŠ

18. 11. v 17. 00 hod. třídní schůzky SŠ

Do 30. 11. odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ

Prosinec

do 1. 12.  odevzdání přihlášek k maturitní opravné, nebo náhradní zkoušce (jarní termín) řediteli školy

7. 12.  zkouškové termíny VOŠ

14. 12. ve 13.30 pedagogická porada VOŠ

23. 12. - 4. 1. 2020 vánoční prázdniny

Do 31. 12. inventura hmotného majetku

2021

Leden

4. 1. nástup do školy 2. pololetí

4. 1. – 22. 1.  zkouškové období VOŠ IG, KI (1., 2., 3. roč.)

11. 1. – 12. 1. talentové zkoušky SUŠ

11. 1– 29. 1.  praxe 2. roč. IG a 3. roč. KI VOŠ

18. 1. - 22. 1.  klauzury SUŠ

25. 1. zahájení letního semestru pro 1. a 3. roč. IG

25.  1. 13.00  PEDAGOGICKÁ PORADA SUŠ

25. 1. – 9.00 klauzury Kresba a ilustrace v médiích (1. roč.)

26. 1. – 9.00 klauzury Interaktivní grafika (2. roč.)

27. 1. – 9.00 klauzury Interaktivní grafika (1. roč.)

28. 1. vysvědčení SŠ

29. 1.  pololetní prázdniny

 

Únor

1. 2.  zahájení letního semestru pro 2. roč. IG VOŠ a 3. roč. KI 

do 1. 2. MŠMT určí termíny didakt. testů a písemných prací

12. 2.  dokončení klasifikace VOŠ

22. 2. – 28. 2. jarní prázdniny

 

Březen

 8. 3. PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ

15. 3. v 17.00 den otevřených dveří VOŠ (IG)  

zasedání asociace uměleckých škol  

24. 3. – v 18.00 hod.  Gryfest v kině Aero (1. A 2. roč. IG VOŠ)

28. 3. den učitelů

Do 31. 3. ředitel jmenuje místopředsedy a členy zkušební komise MZ

 

Duben

 1. 4. - 5. 4.  Velikonoce

25. 4.  Pedagogická porada 4. roč. SŠ

25. 4.  od 17.00 do cca 19.00 hod.  třídní schůzky SŠ

27. 4. odevzdání písemné části AP v digitální podobě

Květen

2. 5. - 10. 5.  didakt. testy

10. 5. - 21. 5 Praktické maturity 

24. 5. -28.5.   volný týden 4.roč.

10. 5.   Pedagogická porada 4. roč. SŠ

17. 5. v 17.00 den otevřených dveří VOŠ (IG)

24. 5. – 11. 6. zkouškové období 3. roč. IG VOŠ

26. 5. ve 14.00  porada VOŠ 

31. 5. – 4. 6.  ústní maturitní zkouška

 

Červen

8. 6. v 9.00 odevzdání absolventské práce 3. roč. IG VOŠ

9. 6. instalace absolventských prací VOŠ

1. 6. – 18. 6.  zkouškové období 1, 2, roč. KI,  IG, VOŠ

14. 6. a  15. 6 talentové zkoušky VOŠ IG

14. 6 – 18. 6. volný týden 3. roč. IG a KI VOŠ 

16. 6.  pohovory TZ VOŠ

14. 6. - 18. 6. klauzurní práce SUŠ

21. 6. – 23. 6. absolutoria VOŠ IG

23. 6. v 9.00 klauzury 1. roč. VOŠ KI

24. 6. v 9.00 klauzury 1. roč. VOŠ IG

25. 6. v 8.00  klauzury 2. roč. VOŠ IG

14. 6. – 3. 7.    praxe 1. VOŠ IG 

28. 6.  závěrečná PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ a SŠ

30. 6. ukončení vyučování ve 2. pololetí.