Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Kalendář akcí

Plán školního roku 2019 – 2020

26.8. nástup správní zaměstnanci

27.8. v 9.00 hod. nástup do zaměstnání, pedagogové - PORADA SUŠ a VOŚ + Výtvarná katedra

 

Září

2.9. v 9.00 hod. zahájení školního roku -  9.30 - schůzka studentů s třídními učiteli, test angličtina

3.9. 8.00 – 12.00 hod. práce s třídními

4.9. výuka podle rozvrhu

3.9. - 4. 9. státní maturita / spádová škola /

5.9. profilová maturita – ČJL, AJ

9.9. - 9.00 hod. klauzurní postupová zkouška (2. roč. IG) 

15. 9. - doklasifikace VOŠ

19. 9. den otevřených dveří SUŠ

do 27. 9. - 3. roč. VOŠ IG odevzdá témata pro praktickou absolventskou práci

do 27. 9. dokončit klasifikaci SUŠ

28. 9. státní svátek (sobota)

 

Říjen

16. 10. – ve 13.00    PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ

28.10. státní svátek / neděle /100 let

29.10. – 30. 10. podzimní prázdniny

31. 10., 1. 11. - ředitelské volno

17.10. – 21. 10. Designblok 2019

31. 10. vyhlášení talentové zkoušky SŠ

 

Listopad

12.11. ve 13.00 PEDAGOGICKÁ PORADA SUŠ

12. 11. v 17. 00 hod. - třídní schůzky SŠ

17.11. státní svátek / neděle /

19.11. a 20. 11. jednání asociace výtvarných škol (SOŠ obchodní Plzeň)

28.11.– 30.11. Schola Pragensis 2019 – prezentace školy

Do 30. 11. odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ

 

Prosinec

do 2. 12. odevzdání přihlášek k maturitní opravné, nebo náhradní zkoušce (jarní termín) řediteli školy

9.12. zkouškové termíny VOŠ

11. 12. PORADA VOŠ

23.12. - 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

Do 31. 12. inventura hmotného majetku

 

2020

Leden

6.1. nástup do školy 2. pololetí

6.1.24. 1. zkouškové období VOŠ IG, KI (1., 2., 3. roč.)

8.– 9. 1. talentové zkoušky SUŠ

20. - 24. 1. klauzury SUŠ

27.1. zahájení letního semestru pro 1. a 3. roč. IG, 2. roč. KI

2.2. zahájení letního semestru pro 2. roč. IG VOŠ

13.1.– 31. 1. praxe 2. roč. IG a 2. roč. KI VOŠ

27.1. 13.00 PEDAGOGICKÁ PORADA SUŠ

29.1. – 8.00 klauzury Interaktivní grafika (1. roč.)

30.1. – 9.00           klauzury Interaktivní grafika (2. roč.)

31.1. – 9.00 klauzury Kresba a ilustrace v médiích (2. roč.)

30.1. vysvědčení SŠ

31.1. pololetní prázdniny

 

Únor

do 1. 2. MŠMT určí termíny didakt. testů a písemných prací

17.2. – 23. 2. jarní prázdniny

2. dokončení klasifikace VOŠ

2. ve 13.00 PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ

 

Březen

4.3. v 17.00 den otevřených dveří VOŠ (IG, KI) 

10. 3. – v 18.00 hod. Gryfest v kině Aero (1. roč. IG VOŠ)

28. 3. den učitelů

Do 31. 3. ředitel jmenuje místopředsedy a členy zkušební komise MZ

 

Duben

9.4. – 10. 4. velikonoční prázdniny

27.4. ve 14.00 - PEDAGOGICKÁ PORADA a závěrečná 4. roč. SŠ

20.4. od 17.00 do cca 19.00 hod. třídní schůzky SŠ

20.4. odevzdání písemné části AP v digitální podobě

 

Květen

1.5. svátek práce ( pátek )

2.5. – 10. 6. jarní zkušební období MZ

5.5. – 10. 5. Anifilm Třeboň

2.5. – 15. 5.  - společná část MZ

11.5. – 22. 5. - praktická MZ 4.roč.

20.5. v 17.00 den otevřených dveří VOŠ (IG, KI)

11.5. – 29. 5.        zkouškové období 3. roč. IG VOŠ

26.5. v 9.00 odevzdání absolventské práce 3. roč. IG VOŠ

27.5.  instalace absolventských prací VOŠ

27.5. ve 14.00 porada VOŠ

25.5. – 29. 5. volný týden 4. roč.

 

Červen

1.6. – 5. 6. volný týden VOŠ 3. roč.

1.6. – 5. 6. profilová a ústní společná MZ  

1.6. – 19. 6. zkouškové období 1, 2, roč. IG, KI VOŠ

8.6. – 12. 6. absolutoria VOŠ IG

8.6. – 10. 6. talentové zkoušky VOŠ IG

do 20. 6. maturitní vysvědčení

8.6. – 12. 6. klauzurní práce SUŠ

22.6. v 9.00 klauzury 1. roč. VOŠ IG

23.6. v 9.00 klauzury 2. roč. VOŠ KI

24.6. v 8.00 klauzury 2. roč. VOŠ IG

15.6. – 3. 7. praxe 1. VOŠ IG a 2. VOŠ KI

24.6. závěrečná PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ a SŠ

30.6. ukončení vyučování ve 2. pololetí.