Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Anglický jazyk - předmět VOŠ

Předmět Anglický jazyk rozšiřuje a prohlubuje komunikativní dovednosti studentů pro účely osobního i pracovního života. Rozšiřuje znalost odborné terminologie a vede ke kritickému myšlení, vyjadřování vlastního názoru a argumentaci. Pracuje se s textovými, jako i audioorálními a audiovizuálními pomůckami. Při zpracovávání jednotlivých témat jsou aplikovány kognitivní mapy, kdy učitel vystupuje v roli konzultanta a vlastní pojetí zadaného tématu si tak student volí samostatně.

Anglický jazyk se na VOŠ vyučuje celé 3 roky a časová dotace je 2 hodiny týdně pro 1. ročník a 3 hodiny pro 2. a 3. ročník.