Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Plastická anatomie

  Plastická anatomie seznamuje žáky, budoucí výtvarníky, s lidskou postavou jako s objektem výtvarné činnosti. Studenti se seznamují především s těmi částmi těla, které se na lidské figuře plasticky uplatňují. Nejprve se seznamují s lidskou lebkou, s jejími částmi, složením a tvarem, který je důležitý při kreslení portrétu. Dále pak probíhá seznámení s celou lidskou kostrou, její pohyblivostí a proporcemi. Dalším cílem je seznámit žáky se svaly a jejich rozložením na lidském těle, kde se na něm nacházejí a jak se plasticky uplatňují.

   Anatomie je pro výtvarníky nedílnou součástí výuky - profesního vzdělání. Má za úkol objasňovat a usnadňovat jejich další činnost, postup a úroveň. Slouží k porozumění stavbě lidského těla a jeho funkcí pro správné zobrazování v umělecké práci. Je součástí Uměleckohistorické a výtvarné přípravy.

   Výsledkem pololetní a celoroční práce je žákem vytvořená vlastní anatomie - desky. Do této anatomie jsou průběžně vkládány jeho práce a nápady. Desky studentů jsou souborným výsledkem jejich činnosti v hodinách anatomie a jsou hodnoceny spolužáky a učitelem společně. Hodnocení je prestižní záležitostí studentů výtvarné školy. Hodnotí se výtvarná úroveň, ucelenost, vlastní projev a nápaditost.