Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Chemie

Vyučovací předmět chemie se realizuje ve 2. ročníku s dotací 2 hodin týdně.

Představuje žákům chemii v souvislostech – jako objasnění struktury a vlastností látek, které nás všechny obklopují. Postupně se prochází studiem obecné, anorganické a organické chemie, se završením v biochemii.

Výuka chemie je zaměřena na vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické děje, jejich příčiny a vztahy mezi nimi, předvídat a ovlivňovat je zejména v souvislosti s řešením praktických problémů.

Dále rozvíjí schopnosti a dovednosti pracovat podle pravidel bezpečnosti práce s chemikáliemi – a poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami.

Tento vyučovací předmět poskytuje žákům dostatek příležitostí k tomu, aby začali chápat, že bez základních znalostí chemických látek a jejich reakcí se dnes člověk neobejde, a aby poznali nezbytnost ochrany životního prostředí i vlastního zdraví.