Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Počítačová grafika - předmět VOŠ

Poskytuje studentům široký soubor technických a technologických vědomostí a dovedností v ovládání a využívání všech možností profesionálních grafických programů, jejich vzájemného propojování včetně propojení s animačními programy a seznamuje s novými trendy v této oblasti. Studenti si osvojí i principy práce se softwarem vyvinutým pro multimediální tvorbu, ovládnou zpracování digitální fotografie a problematiku šíření multimediálních produktů pomocí internetu.