Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Škola má od roku 1999 i samostatný obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (kód oboru 82-41-M/037).

Studium tohoto oboru obsahuje předměty jako Praktická cvičení v sádrovně, Praktická cvičení ve vytváření a další. Tento obor připravuje žáky pro činnost směřující k realizaci uměleckých děl z keramiky nebo navrhování užité keramiky. Tomu odpovídá i skladba maturitní zkoušky.

Ve výukovém programu obou oborů nechybí všeobecně vzdělávací předměty, zejména výuka jazyků, dále předměty o základech občanského povědomí, ekonomiky, práva nebo ekologie. Výuka dějin umění, které jsou i maturitním předmětem, je součástí celého čtyřletého studia.

Školní vzdělávací program oboru