Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Hlubotisk

Cílem předmětu je seznámit žáky s vlastním oborem volné umělecké grafiky, s jejím smyslem a etikou.Hlavním cílem je osvojení těchto technik k obohacení rejstříku vyjadřovacích možností potencionálních umělců.

Předmět je zařazen do obsahového okruhu Technologická a technická příprava. Žáci se seznamují s technologickými a řemeslnými postupy umělecké tvorby a s jednotlivými tiskovými technikami, jejich tříděním a historickým vývojem.

tisk z výšky: dřevořez, dřevoryt, linořez

tisk z hloubky: mechanické technické (mědirytina a ocelorytina, suchá jehla, ruleta, moleta, mezzotinta) a chemické (čárový lept, měkký kryt, akvatinta, rezerváž)

Předmět se vyučuje ve třetím a čtvrtém ročníku s dotací dvou hodin týdně. Výuka probíhá ve specializované dílně, uskutečňuje se ve skupinách. Probíhá ve dvou rovinách: teoretický výklad s demonstrací je střídán praktickou činností žáků, při níž realizují své návrhy.