Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Hlubotisk

Cílem předmětu je seznámit žáky s vlastním oborem volné umělecké grafiky, s jejím smyslem a etikou.Hlavním cílem je osvojení těchto technik k obohacení rejstříku vyjadřovacích možností potencionálních umělců.

Předmět je zařazen do obsahového okruhu Technologická a technická příprava.Žáci se seznamují s technologickými a řemeslnými postupy umělecké tvorby as jednotlivými tiskovými technikami,jejich tříděním a historickým vývojem.

tisk z výšky: dřevořez, dřevoryt, linořez

tisk z hloubky:

1) mechanické technické mědi rytinaa ocelorytina,suchá jehla, ruleta, moleta, mezzotinta

2) chemické - čárový lept, měkký kryt,akvatinta,rezervážPojetí výukyPředmět se vyučuje ve třetím a čtvrtémročníkusdotac í dvouhodintýdně.Výuka probíhá ve specializované dílně, uskutečňuje se ve skupinách.Probíhá ve dvou rovinách. Teoretický výklad s demonstrací je střídán praktickou činností žáků, při níž realizují své návrhy.