Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Interaktivní grafika - předmět

Předmět interaktivní grafika v prvních dvou semestrech seznámí studenty se   základy vizualizace a především animace v programu Adobe flash (Adobe Animate CC). Následné vytváření interaktivních aplikací klade důraz jak   na   umělecké tak   technické zpracování, student se   učí    základním principům programování společně s  přenosem vlastní umělecké vize na diváka. Absolvent obou semestru je schopen samostatně pracovat a řešit komplexní problematiku při   vlastni digitální tvorbě, tvorbě interaktivních aplikaci, krátkých animovaných filmu či  jednoduchých počítačových her. Předmět je také koncipován jako elementární, ale    zásadní seznámení s  problematikou3D   počítačové grafiky a  má   posluchače seznámit se   všemi majoritními technologiemi a  tech-nikami používanými v tomto progresivním programu. Praktickým výsledkem vzdělávání je  schopnost posluchačů vizualizovat v  zásadě jakýkoliv prvek ve   smyslu konstrukce objektu, přípravy objektu k  texturování, texturování, tvorbě materiálu, osvětlení a renderingu – výpočtu. Vzdělávání probíhá formou seminářů a cvičení.