Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Dějiny výtvarné kultury

Předmět Dějiny výtvarných umění jsou povinným předmětem profilové části maturitní zkoušky, zahrnuje širokou oblast kulturních a dějinných souvislostí propojených s estetickou, teorií umění, filosofií, sociologií, politologií a s dějinami ostatních druhů umění. Náplní jsou dějiny výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství) a kultury od pravěku do současnosti. Snaží se kontinuálně přiblížit jednotlivá období, představit stěžejní osobnosti a díla, která zásadně ovlivnila další vývoj v evropském i celosvětovém kontextu.