Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Základy filmové tvorby

Předmět střih a video slouží jako podpůrná výuka k hlavnímu praktickému úkolu prvního ročníku, kterým je tvorba krátkého animovaného filmu. V tomto předmětu jsou studenti seznámeni s tím, jak vybrat námět, připravit storyboard, samostatné přednášky pak studenty seznamují s prací se zvukem, střihem, filmovou řečí. Studenti jsou vedeni k samostatnému přemýšlení nad vznikem filmu od prvního nápadu až po finální export. Druhá část výuky ve druhém semestru je pak věnovaná stručné historii animovaného filmu ve světě a v Čechách a společným či samostatným rozborům filmu.