Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Ovládání interaktivity

Předmět ovládání interaktivity poskytuje studentům vědomosti a dovednosti v oblasti vytváření komplexních animací, integrace propracovaných uživatelských rozhraní a navigačních schémat a v dynamickém ovládání grafiky včetně animací a videa, zvuků a textu.

Studenti se naučí vytvářet a ovládat jednotlivé grafické komponenty, definovat jejich chování (např. vytvářet složité rozbalovací nabídky, a propojovat je s interaktivními animovanými obrázky aj.) v prostředí Adobe Animate. Pro vytváření složitých interakcí a webových aplikací se studenti naučí základy ovládacího jazyka Action Script. Studenti se učí zakomponovat do svých interaktivních aplikací prvky 3D grafiky a interaktivního videa. Naučí se vytvářet interaktivní komponenty, definovat jejich chování, propojovat je do složitých multimediálních aplikací, tyto komponenty provazovat s externími daty, videem, zvukem a reakcemi uživatele. Studenti získají znalosti jazyků HTML a CSS pro tvorbu webových stránek a používání redakčních systémů včetně propojení interaktivních aplikací s webovým rozhraním.

Absolvent bude schopen vytvářet interaktivní aplikace pro webové rozhraní, počítačová a mobilní zařízení.  Současně bude schopen aktivně komunikovat s programátory a může být tak plnohodnotným členem vývojových týmů vytvářejících multimediální webové prezentace, výukové programy, počítačové hry aj.  Vzdělávání probíhá formou seminářů a cvičení.