Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Čtyřleté studium podle ŠVP Audiovizuání tvorba, součást oboru vzdělávání Grafický design (kód 82-41-M/05) je na SUŠ Václava Hollara novým oborem odpovídajícím požadavkům současné audiovizuální tvorby a potřeby tvorby jejího obsahu.

 

ŠVP ke stažení - 2019-2023

První obrové MATURITNÍ PRÁCE jsou ke shlédnutí zde.

KLAUZURNÍ PRÁCE leden 2022 -  3.ROČNÍK - DOKUMENT na téma Hollarka

KLAUZURNÍ PRÁCE leden 222 - 4.ROČNÍK - MAZAGRANDE - reklama

KLAUZURNÍ PRÁCE červen 2021 - 3.ročník - ANIMAČNÍ ETUDA s loutkou

STOP-MOTION ANIMAČNÍ CVIČENÍ - 2018 - 2021

ANIMAČNÍ CVIČENÍ VIDEO + FRAME BY FRAME ANIMACE - 2021

Hlavním předmětem denního studia podle ŠVP audiovizuální tvorba je komplexní příprava na přípravu audivizuálního obsahu novými moderními technologiemi za využití i klasických výtvarných technik, které jsou nedílnou součástí kreativního vyjádření. Předpokladem úspěšné práce jsou jak kreativní schopnosti klasického výtvarného vyjádření, tak zvládnutí rozličných technologií tvorby audivizuálního obsahu od práce s fotografií, tvorby a zpracování videa, efektů, 3D CG technologií a další.

V prvních dvou ročnících jsou zařazeny další předměty jako například výtvarná příprava, v němž studenti směřují od kresby podle skutečnosti přes barevná praktická cvičení a základy kompozice ke tvarovému zjednodušení a symbolice. Ve figurálním kreslení se učí zvládnout stavbu lidského těla a jeho anatomii. Kromě toho se studenti seznamují s grafickými technikami, se základy fotografie, s typografií, a modelováním.

Na základě získané odborné profilace se může uplatnit zejména jako designér v grafických studiích, filmovém průmyslu, designér ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic, designér výrobků apod. V neposlední řadě se může uplatnit i v oblasti samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s příbuznými obory studia, a o vyšší odborné studium.