Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Odborná praxe

V předmětu Odborná praxe se   student naučí pracovat v multioborovém týmu na   reálných komerčních i  nekomerčních multimediálních interaktivních aplikacích. Na   úlohách z reálné praxe se   naučí komunikovat se   zadavatelem a společně vytvořit návrh výsledné aplikace, rozpláno-vat   postup řešení a  stanovit kontrolní body, kdy    bude průběžný pracovní výsledek konzulto-ván    se   zadavatelem a  korigován další postup. Naučí se   uplatňovat teoretické vědomosti pro tvorbu interaktivních grafických komponent na   reálných zakázkách z nekomerční (např. tvorba e-learningových aplikací pro   Univerzitu Karlovu) i  komerční praxe. Absolvent uplatní své    zna-losti    využití programového prostředí firmy Adobe (Animate, Illustrator, Photoshop) pro    tvorbu interaktivní grafiky a v  podmínkách reálné praxe využije svoji    schopnost aktivně komunikovat s  programátory a  být   tak plnohodnotným členem vývojových týmů vytvářejících multimediální webové prezentace, výukové programy, počítačové a  mobilní hry   aj.   Výuka probíhá na   pracovišti, kde je praxe prováděna.