Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Ekonomie

Cílem předmětu ekonomika je rozvíjet ekonomické myšlení, pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, získat znalosti o podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají základní předpoklady k zařazení do pracovního procesu jako kvalifikovaní zaměstnanci nebo na základě orientace v právní úpravě podnikání, včetně znalostí marketingu a managementu. Na základě osvojených vědomostí získají dovednosti pro zpracování ekonomických informací.

Učivo se zaměřuje na jednotlivé tematické celky, které na sebe logicky navazují a jsou doplňovány o aktuální změny, ke kterým v oblasti ekonomie neustále dochází. Žák je seznámen se základními ekonomickými pojmy a naučí se s nimi pracovat. Učivo se skládá z těchto tematických celků:

  • Daňová soustava
  • Pracovněprávní vztahy a související činnosti
  • Podnikání
  • Podstata fungování tržní ekonomiky
  • Podnik a podnikové činnosti
  • Finanční trh a financování podniku
  • Národní hospodářství a Evropská unie