Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Německý jazyk

Výuka německého jazyka byla do školních osnov SUŠ V. Hollara před osmi lety ze zřejmých důvodů: návaznost jazykového vzdělávání na základní školy, kde se dnes povinně učí dva cizí jazyky, blízkost německy mluvících zemí a spolupráce s nimi. Studenti by měli zvládnout základy německého jazyka v teoretické rovině, seznámit se se základními reáliemi německy mluvících zemí s důrazem na oblast umění, zejména výtvarného.

Německý jazyk se zde vyučuje celé 4 roky a časová dotace je 2 hodiny týdně. Základním studijním materiálem je vedle doplňkových materiálů učebnice "Sprechen Sie Deutsch" I (úroveň A2), nakl. Polyglot.