Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Invenční přípravné kreslení

V  předmětu Invenční přípravné kreslení studenti během tří   let   postupně získávají další výtvarné zkušenosti, které mohou uplatnit jak   v  oblasti vlastního předmětu, tak   zároveň i v  předmětech dalších, jako    je  například Počítačová grafika, Multimediální ateliér apod. Vedle samotného kreslení V  předmětu Invenční přípravné kreslení studenti během tří   let   postupně získávají  další výtvarné zkušenosti, které mohou uplatnit jak   v  oblasti vlastního předmětu, tak   zároveň i  v  předmětech dalších, jako    je  například Počítačová grafika, Multimediální ateliér,    Interaktivní grafika apod. Vedle samotného kreslení se   studenti prakticky seznámí s tvorbou animovaného i  hraného filmu a  jejich nedílných součástí -  práce na   námětu, technickém    scénáři, tvorbou výtvarných filmových návrhů. Dále se   prakticky i teoreticky seznámí s výrobu výtvarných součástí pro hry, aplikace. Mají  také    možnost modelovat a dílčím způsobem    se   i seznamovat s některými materiály klasického i neklasického charakteru, jako    jsou například papír, sádra, vosk, polyester apod. Všechny tyto    výstupy jsou později využívány v  kompletaci jednotlivých elektronických i  hmotných projektů a  student má  tak   možnost si ověřit v reálné formě jak plošnou, tak plastickou podobu některých svých úkolů.