Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Čtyřleté studium je možné absolvovat ve dvou oborech. Grafický design (kód 82-41-M/05) nahradil od 1. 9. 2010 Propagační výtvarnictví a je to obor, který prošel za řadu let nečekaným vývojem.

Hlavním předmětem denního studia je grafický design, který využívá znalostí získaných i v ostatních výtvarných předmětech, spolupracuje s předměty počítačová grafika a písmo. Předpokladem pro úspěšnou práci je široká invence, kulturní přehled, výtvarný cit a manuální zručnost k zvládnutí současných technologií. Cílem výuky je získat zkušenosti, odborné znalosti a samostatnost v řešení konkrétních výtvarných projektů.

V prvních dvou ročnících jsou zařazeny další předměty jako například výtvarná příprava, v němž studenti směřují od kresby podle skutečnosti přes barevná praktická cvičení a základy kompozice ke tvarovému zjednodušení a symbolice. Ve figurálním kreslení se učí zvládnout stavbu lidského těla a jeho anatomii. Kromě toho se studenti seznamují s grafickými technikami, se základy fotografie, s typografií, a modelováním.

V odborné maturitní práci musí student prokázat, že je schopen samostatně navrhnout a realizovat práci na zadané téma (např. plakát k filmu), včetně doprovodných reklamních forem.

Školní vzdělávací program oboru, zaměření Grafický design