Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

1. a 2. ročník SUŠ

Ukázky z letních klauzur na Hollarce

Téma: Intimita Prahy - lokalita okolí Malostranské

Na konci každého školního pololetí probíhají klauzury studentů střední školy. Během jednoho týdne studenti zpracovávají jednotné zadání.

Letošní klauzury studenty zavedly do okolí metra Malostranská. Studenti si sami vybírali, jak dané téma pojmou.

Studenti 1. ročníku se věnovali kresbě, zatímco studenti 2. ročníku zpracovali toto téma formou malby.

Zde jsou vybrané práce našich studentů.

gallery