Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

V červnu 2024 se uskutečnila výstava prací studentů 3. ročníku SUŠGalerii P+P Kobylka.

Za organizaci celé výstavy patří velké poděkování třídní učitelce 3. ročníku, paní Markétě Selucké.

Děkujeme také studentům za krásné zakončení školního roku!